Ruimte is de kern van de ambitie van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het is een begrip dat je letterlijk kunt nemen, maar dat ook vol symbolische betekenis zit.

Ruimte

We hebben het over fysieke ruimte. Ons prachtige landschap en de bijzondere dorpen, buurtschappen en kernen daarin. Maar ook over ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om hun leven vorm te geven. Om economische kansen te benutten. Om de samenleving te ontwikkelen.

Ruimte, ook voor bestuurders en medewerkers. Om voor inhoudelijke vraagstukken pragmatische oplossingen te bedenken. En om die oplossingen, desgewenst, als 'maatwerk' uit te voeren. Ruimte is een kracht en ruimte is een behoefte. Gemeente Het Hogeland wil mogelijkheden benutten die ruimte ons in velerlei opzicht biedt.

Documenten