Het college

Voorzitter en burgemeester Henk Jan Bolding (CDA)

Contact

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Facilitair
 • Informatie- en communicatietechnologie
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Gaswinningsdossier (gezamenlijke portefeuille)
 • Integrale samenwerking / bestuurlijke verhoudingen

Openbare betrekkingen

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Werkorganisatie Deal
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio 
 • Lid Eems Dollard Regio

Nevenfuncties

 • Voorzitter Kerkenraad PKN Noordlaren Glimmen (onbetaald)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wetland Wonen Vollenhove (betaald, € 16.350,- per jaar) 
 • Voorzitter Stichting LEAD (masterclasses conservatorium opgeleide dirigenten) Groningen (onbetaald)

Wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen)

Contact

Gebiedswethouder

Maarhuizen, Baflo, Rasquert, Tinallinge, Usquert, Uithuizen, 't Lage van de weg, Uithuizermeeden, Zandeweer, Doodstil, Eppenhuizen, Roodeschool, Oosteinde, Oldenzijl, Oudeschip, Oosternieland

Portefeuille

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Havens
 • Economische zaken
 • Verkeer en vervoer
 • Kunst en cultuur
 • Erfgoed
 • Omgevingswet

Openbare betrekkingen

 • Lid Regio Groningen Assen
 • Lid algemeen bestuur Werkorganisaties Deal
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Afvalbeheer RCG
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Groningen Seaports
 • Plaatsvervangend lid Vuilverwerking Noord-Groningen 
 • Lid algemeen bestuur en Raad van Advies EemsDeltaGreen

Wethouder Kristel Rutgers (CDA)

Contact

Gebiedswethouder

Onderdendam, Bedum, Westerdijkshorn, Ellerhuizen, Kantens, Rottum, Stitswerd

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Jeugdbeleid
 • Klimaatbeleid en energietransitie
 • Gaswinningsdossier (gezamenlijke portefeuille)

Openbare betrekkingen

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Publieke gezondheid en zorg Groningen 
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Volkskredietbank
 • Lid algemeen bestuur Groninger Seaports
 • Lid dagelijks bestuur VGG

Nevenfuncties

Geen


Wethouder Mariette de Visser (PvdA)

Contact

Gebiedswethouder

Pieterburen, Kleine Huisjes, Kruisweg, Hornhuizen, Kloosterburen, Molenrij, Broek + Wierhuizen, Westernieland, Den Andel, Saaxumhuizen, Warffum, Breede, Eenrum, Wehe-den Hoorn, Leens, Ulrum

Portefeuille

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Zorg en welzijn
 • Volksgezondheid
 • Participatie (inclusief arbeidsmarkt)
 • Publiek vervoer
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Coördinerend portefeuillehouder inclusie
 • Coördinerend portefeuillehouder subsidiebeleid

Openbare betrekkingen

 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Publieke gezondheid en zorg Groningen
 • Lid algemeen bestuur Volkskredietbank
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur volkskredietbank

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Opron te Veendam (betaald, € 5.400,- per jaar)
 • Verhuurder vakantieappartement (logement de Bedstee)

Wethouder Theo de Vries (ChristenUnie)

Contact

Gebiedswethouder

Sauwerd, Wetsinge, Adorp, Noordwolde, Zuidwolde, Lauwersoog, Vierhuizen, Mensingeweer, Schouwerzijl, Zoutkamp, Niekerk, Houwerzijl, Warfhuizen, Zuurdijk, Winsum

Portefeuille

 • Recreatie en Toerisme
 • Landbouw, Visserij en Natuur
 • Beheer en Onderhoud
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Milieu en circulaire economie (afval, water, riolering)
 • Sport

Nevenfuncties

 • Voorzitter kerkenraad Vrijgemaakt gereformeerde kerk te Leens (onbetaald)

Gemeentesecretaris Paul van Vilsteren

Contact