Het college

Voorzitter en burgemeester Henk Jan Bolding (CDA)

Contact

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Facilitair
 • Informatie- en communicatietechnologie
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Gaswinningsdossier (gezamenlijke portefeuille)
 • Integrale samenwerking / bestuurlijke verhoudingen

Openbare betrekkingen

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Werkorganisatie Deal
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio 
 • Lid Eems Dollard Regio

Nevenfuncties

 • Voorzitter Kerkenraad PKN Noordlaren Glimmen (onbetaald)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wetland Wonen Vollenhove (betaald, € 16.350,- per jaar) 
 • Voorzitter Stichting LEAD (masterclasses conservatorium opgeleide dirigenten) Groningen (onbetaald)

Wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen)

Contact

Gebiedswethouder voor Usquert (Noordpolderzijl), Uithuizen (Katershorn, t Lage van de Weg, Oldorp), Oudeschip, Koningsoord), Oosteinde, Roodeschool, Oosternieland, Oldenzijl, Uithuizermeeden (Hefswal, Paapstil, Valom), Zandeweer, Eppenhuizen (Zevenhuizen), Doodstil, Eemshaven, Rottumeroog, Rottumerplaat, Simonszand, Startenhuizen (Loppersum), Baflo, Rasquert, Tinallinge, Maarhuizen

Portefeuille

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Havens
 • Economische zaken
 • Verkeer en vervoer
 • Kunst en cultuur
 • Erfgoed

Openbare betrekkingen

 • Lid Regio Groningen Assen
 • Lid algemeen bestuur Werkorganisaties Deal
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Afvalbeheer RCG
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Groningen Seaports
 • Plaatsvervangend lid Vuilverwerking Noord-Groningen 
 • Lid algemeen bestuur en Raad van Advies EemsDeltaGreen

Wethouder Kristel Rutgers (CDA)

Contact

Gebiedswethouder voor Stitswerd, Kantens, Rottum, Bedum, Onderdendam

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Jeugdbeleid
 • Klimaatbeleid en energietransitie
 • Gaswinningsdossier (gezamenlijke portefeuille)

Openbare betrekkingen

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Publieke gezondheid en zorg Groningen 
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Volkskredietbank
 • Lid algemeen bestuur Groninger Seaports
 • Lid dagelijks bestuur VGG

Nevenfuncties

Voorzitter Speel- en Ontmoetingstuin De Carrousel (onbetaald)

Wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie)

Contact

Gebiedswethouder voor Lauwersoog, Vierhuizen, Niekerk, Zoutkamp, Zuurdijk, Houwerzijl, Schouwerzijl, Warfhuizen, Mensingeweer, Roodehaan, Adorp, Sauwerd, Klein en Groot Wetsinge, Winsum, Zuidwolde, Noordwolde

Portefeuille

 • Recreatie en toerisme
 • Landbouw, visserij en natuur
 • Beheer en onderhoud
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Milieu en circulaire economie (afval, water, riolering)
 • Sport
 • Omgevingswet

Openbare betrekkingen

 • Plaatsvervangend lid Omgevingsdienst Groningen
 • Lid algemeen bestuur Afvalbeheer RCG
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Veiligheidsregio
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Groningen Seaports
 • Voorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuur Vuilverwerking Noord-Groningen
 • Lid algemeen bestuur P10 (vereniging van grootste plattelandsgemeenten)
 • Lid VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
   

Nevenfuncties

 • Scriba Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Wetsinge-Sauwerd (onbetaald) 
 • Voorzitter Stichting Educatie Onstaheerd (onbetaald)

Wethouder Mariette de Visser (PvdA)

Contact

Gebiedswethouder voor Warffum, Den Andel, Breede, Westernieland, Eenrum, Broek, Pieterburen, Saaxumhuizen, Wierhuizen, Wehe-den Hoorn, Leens, Ulrum, Kruisweg, Kloosterburen, Kleine Huisjes, Molenrij, Hornhuizen

Portefeuille

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Zorg en welzijn
 • Volksgezondheid
 • Participatie (inclusief arbeidsmarkt)
 • Publiek vervoer
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Coördinerend portefeuillehouder inclusie
 • Coördinerend portefeuillehouder subsidiebeleid

Openbare betrekkingen

 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Publieke gezondheid en zorg Groningen
 • Lid algemeen bestuur Volkskredietbank

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Opron te Veendam (betaald, € 5.400,- per jaar)

Gemeentesecretaris Paul van Vilsteren

Contact