Voorzitter en burgemeester Henk Jan Bolding (CDA)

Contact

Taken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Informatie-en communicatietechnologie (ICT)
 • Communicatie
 • Aardbevingen en veiligheid
 • NPG, lokaal programmaplan
 • Gasdossier (samen met wethouder De Visser)
 • Coördinatie asielzaken

Openbare functies

 • Lid algemeen bestuur Nationaal Programma Groningen
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio 

Bijbanen

 • Voorzitter Raad van Toezicht Wetland Wonen Vollenhove (betaald, € 16.350,- per jaar)
 • Voorzitter plaatselijke commissie station KNRM – Lauwersoog (onbetaald)
 • Voorzitter plaatselijke commissie station KNRM – Eemshaven (onbetaald)

Wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen)

Contact

Taken

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 • Duurzame economie en ondernemerschap
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Grondzaken
 • Opgave: Gebied Hogeland-Oost
 • Project: Centrumplannen

Openbare functies

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Groningen Seaports
 • Lid algemeen bestuur en Raad van Advies EemsDeltaGreen
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Afvalbeheer RCG

Bijbanen

Geen


Wethouder Karen Hansems (GemeenteBelangen)

Contact

Taken

 • Jeugd en jongeren
 • Onderwijs
 • Sport en bewegen
 • Volksgezondheid
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Project: De Tirrel Winsum

Openbare functies

 • Lid algemeen bestuur Publieke gezondheid en zorg Groningen
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Volkskredietbank

Bijbanen

Maat in de maatschap Westerhuis Hansems


Wethouder Mariette de Visser (PvdA)

Contact

Taken

 • Inkomen, schuldhulp en armoede
 • Arbeidsmarkt en een leven lang leren
 • Wonen en leefbaarheid
 • Versterking en dorpsvernieuwing
 • Gasdossier (samen met burgemeester Bolding)
 • Opgave: Transformatie sociaal domein

Openbare functies

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Volkskredietbank
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Veiligheidsregio
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Publieke gezondheid en zorg Groningen
 • Lid Stuurgroep Regio Groningen-Assen
 • Lid van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) van de VNG.

Bijbanen

 • Lid Raad van Toezicht Opron te Veendam (betaald, € 5.631,14,- per jaar)
 • Verhuurder vakantieappartement (logement de Bedstee)

Wethouder Arjen Nolles (GroenLinks)

Contact

Taken

 • Ontwikkeling landbouw, visserij en natuur
 • Milieu en kringloopeconomie
 • Grondstoffenbeleid (afval)
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Recreatie en toerisme
 • Coördinerend wethouder energietransitie
 • Opgave: Gebied Reitdiep-zone en Lauwersmeer
 • Project: Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC)

Openbare functies

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Lid algemeen bestuur afvalbeheer RCG
 • Lid algemeen bestuur Groningen Seaports

Bijbanen

Voorzitter Stichting Experimentele Film Nederland (onbetaald)


Wethouder Stefan van Keijzerswaard (VVD)

Contact

Taken

 • Mobiliteit
 • Publiek Vervoer
 • Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) waaronder:
  • Groenonderhoud
  • Wegbeheer
  • Openbare verlichting
  • Water en riolering
  • Gebouwen, sportgebouwen en Facilitaire zaken
 • Opgave: Gebied Waddenkust
 • Project: Bereikbaarheid Winsum (Romp akkoord)
 • Project: Sportaccommodatie Bedum

Openbare functies

 • Lid Publiek Vervoer
 • Lid Vereniging van Waddenzee gemeenten
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Groningen Seaports 

Bijbanen

 • Penningmeester Slagwerkensemble Appingedam (onbetaald)
 • Lid Bestuur VVD netwerk Groningen (onbetaald)
   

Gemeentesecretaris Paul van Vilsteren

Contact