Coalitieakkoord 2022 - 2026 van de coalitiepartijen GemeenteBelangen, PvdA, GroenLinks en VVD.

De burgemeester en de wethouders besturen de gemeente. Samen zijn ze het college van burgemeester en wethouders. Zij zorgen ervoor dat het beleid (alle plannen, regels en afspraken) van de gemeente wordt uitgevoerd. Hoe ze dat doen staat in het coalitieakkoord. De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

Coalitieakkoord 2022 - 2026 'Samen bouwen', vastgesteld door de gemeenteraad op 11 mei 2022, agendapunt A.03