Versterking Warffum

Wij maken de basisscholen in Het Hogeland toekomstbestendig door de schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen. In Warffum bouwen we een kindcentrum. Het kindcentrum bestaat uit een basisschool en een peuterspeelzaal.

Kindcentrum

Het nieuwe kindcentrum komt op het terrein aan de zuidkant in het gebied De Laan Zuid. Er is plek voor 120 leerlingen. Een projectgroep met mensen van de scholen Jansenius de Vries en De Rank en van de gemeente hebben een ontwerp gemaakt voor een gebouw. Bouwmaatschappij Hendriks uit Assen en HOMIJ Technische Installaties uit Groningen gaan het nieuwe kindcentrum bouwen. 

Op dit moment zijn we nog bezig met de voorbereidingen. De bouw gaat van start met een starthandeling door kinderen. We verwachten dat het nieuwe kindcentrum in oktober 2022 klaar is.

Route bouwverkeer

De bouwroute loopt via de Juffer Marthastraat, de Bekemalaan en De Woldering. Het bouwbedrijf houdt zoveel mogelijk rekening met de haal- en brengtijden van de scholen.

Verkeersveilig

De verkeerscommissie zorgt voor een verkeersveilig gebied rondom het kindcentrum. In de commissie zitten de directievoerder, een medewerker verkeer van de gemeente, een aanwonende en een ouder van beide scholen. De verkeerscommissie heeft onderzocht op welke wijze en via welke route de leerlingen nu en in de nieuwe situatie naar school gaan. Dat deden ze met  een enquĂȘte onder ouders van de leerlingen van beide scholen. Hieruit bleek dat er meer fietsverkeer komt en minder autoverkeer. Ook bleek dat de route van de Havenstraat naar de Abraham Luingestraat het meest gebruikt wordt. Met deze gegevens onderzoekt de verkeerscommissie hoe we de omgeving van de school verkeersveilig kunnen maken. Daarbij houden we ook rekening met de omwonenden.

Het Hogeland College

We verwachten dat Het Hogeland College in Warffum bouwkundig versterkt wordt. De voorbereiding staat in de startfase. Deze versterking zal veel tijd kosten door de grootte van het gebouw en de omvang van de ingreep. We denken dat een tijdelijke school nodig is.

Meer informatie

Meer weten over versterking Warffum? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.

Meer informatie over andere plannen voor Warffum: plannen en projecten Warffum.