Isolatiesubsidie | verschil in vergoedingen

Er is 1,65 miljard euro voor de isolatie van woningen, vanuit Nij Begun. Dat is niet genoeg voor 100% isolatievergoeding voor alle woningen in Groningen en Noord-Drenthe. Wel voor 50% van de woningen. Daar is voor gekozen. Maar met een paar uitzonderingen.

100% vergoeding

  • Vanuit maatregel 28 versterkt de NCG woningen die (middel)zware versterking nodig hebben. De NCG isoleert deze woningen ook direct. Om verschillen tussen woningen in de versterking te voorkomen krijgen alle andere woningen in de versterkingsopgave 100% isolatievergoeding. Dat komt vanuit maatregel 29.
  • Ook verschillen binnen dorpen met veel woningen in de versterkingsopgave willen we tegengaan. Verschillen tussen buren moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Woningen in dorpen waarvan minstens 30% van de woningen in de versterkingsopgave zitten krijgen daarom óók 100% isolatievergoeding. Bijvoorbeeld Zandeweer, Kantens, Uithuizen en Uithuizermeeden.
  • Het gebied ten zuiden van deze dorpen wordt omringd door dorpen die minstens 30% in de versterkingsopgave zitten. Dit gebied grenst aan de gemeente Eemsdelta. In die gemeente zitten alle dorpen voor minstens 30% in de versterkingsopgave. Daardoor zou een gebied ontstaan dat is omringd door woningen met 100% isolatievergoeding, terwijl de woningen in het gebied zelf het niet zouden krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om Oosternieland, Eppenhuizen, Oldenzijl en Paapstil. We hebben ervoor gekozen om 1 aaneengesloten gebied te maken waarbinnen woningen in aanmerking komen voor 100% vergoeding. Deze dorpen vallen binnen dat gebied.

Grenzen tussen 100%-gebied en 50%-gebied

Er zijn zoveel mogelijk dorpen en buurten meegenomen zonder ze op te splitsen op straat- en huisnummerniveau. Maar er zijn altijd overgangen van het gebied met 100% isolatievergoeding naar het gebied met 50%. Dat kunnen we niet voorkomen. Zo ligt er net ten zuiden van Roodeschool een groepje woningen dat binnen het aaneengesloten gebied valt. Maar Roodeschool zelf heeft weinig woningen in de versterking. Het dorp krijgt daarom 50% isolatievergoeding, terwijl het groepje woningen wel 100% krijgt. Het omgekeerde is het geval bij Hefswal ten noorden van Uithuizermeeden en ‘t Lage van de Weg ten noorden van Uithuizen. Hier komen de buurtschappen in aanmerking voor 50% vergoeding, maar de dorpen voor 100% vergoeding.

50% vergoeding

Buiten het gebied met 100% isolatievergoeding hebben woningeigenaren recht op 50%. Dat is ongeveer het dubbele van de subsidies waar inwoners in de rest van Nederland recht op hebben.