Gaswinning uit kleine velden

De gaswinning uit het Groningenveld gaat in 2023/2024 stoppen. Maar dat betekent niet dat er in onze provincie geen gas meer wordt gewonnen. Want er zijn verschillende kleine gasvelden waar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nog gas wint.

Kleine gasvelden

Voor de volgende kleine gasvelden heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vergunning gegeven voor gaswinning:

  • Bedum: vanaf 1985 tot 2035
  • Ezumazijl: vanaf 1999 tot 2031
  • Feerwerd: vanaf 2000 tot 2027
  • Lauwersoog: vanaf 2006 tot 2036
  • Leens: vanaf 2003 tot 2027
  • Munnekezijl: vanaf 1995 tot 2027
  • Saaksum-west: tot 2027
  • Saaksum-oost: tot 2031
  • Vierhuizen-oost: vanaf 2006 tot 2024
  • Warffum: tot 2024 (Op dit moment loopt er een verzoek tot instemming met een gewijzigd winningsplan om tot 2032 gas te winnen bij Warffum. Lees meer).

Bron: Ministerie Economische Zaken en Klimaat. Bekijk alle gasvelden op de kaart van Atlas Leefomgeving (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Rol gemeente

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  vraagt de gemeente om advies bij vergunningaanvragen voor gaswinning. Dat geldt voor gaswinning uit het Groningen-veld en ook voor gaswinning uit kleine gasvelden. De gemeente adviseert bijvoorbeeld over gevolgen voor natuur, milieu en omgeving door bodemdaling en bodembeweging. EZK beoordeelt het advies van de gemeente en adviezen en belangen van anderen.  Uiteindelijk neemt EZK een besluit over gaswinning uit een klein gasveld.

Standpunt

De gemeente vindt gaswinning eigenlijk niet wenselijk. Ook niet uit kleine gasvelden. Besluit het ministerie van EZK toch dat gaswinning uit een klein gasveld is toegestaan? Dan willen we dat de bewijslast voor mogelijke schade bij de veroorzaker ligt en niet bij de inwoners. Dat betekent dat de NAM automatisch verantwoordelijk is voor de schade behalve als deze aantoont dat de schade niet is veroorzaakt door gaswinning. En we willen een gelijke behandeling van schade ontstaan door bevingen uit het Groningen-veld, gasopslag Grijpskerk en Norg in vergelijking met schade ontstaan door bevingen uit een klein gasveld.

Schade door aardbevingen

De kans op aardbevingsschade door winning uit een klein gasveld is veel kleiner dan de kans op schade bij winning uit het Groningenveld. Schade veroorzaakt door bevingen in kleine gasvelden kun je melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Versterking

De versterking van huizen en gebouwen in onze gemeente gebeurt in de gebieden boven en aan de randen van het Groningenveld. Lees meer over versterking in Het Hogeland.