Verkeersbeleid

Hoe komen we tot slim geregeld verkeer en vervoer in Het Hogeland? Daarover gaat het programma ’Mobiliteit in Het Hogeland’.

Belangrijkste uitgangspunten

  • goede bereikbaarheid van bedrijven en mensen
  • beschikbaar vervoer voor iedereen
  • meer aandacht voor fietsen en wandelen
  • verkeersveiligheid
  • duurzaamheid
  • beter netwerk van fiets- en wandelpaden
  • toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen
  • duurzame manieren van vervoer zoals deelauto's en elektrisch rijden
  • parkeren slim organiseren zodat wonen en leven in de dorpscentra en woonwijken meer centraal staat
  • gemotoriseerd verkeer moet zo weinig mogelijk overlast geven voor de omgeving.

Je kunt het mobiliteitsprogramma lezen als pdf of als tekst.

Samen met inwoners

Het Mobiliteitsprogramma heette eerder Mobiliteitsvisie. Inwoners van Het Hogeland hebben meegedacht over de visie. Op sociale media plaatste de gemeente stellingen waarop inwoners hebben gereageerd. Bijvoorbeeld over snellere busverbindingen door bussen om dorpskernen heen te laten rijden in plaats van erdoor. En over dingen als verkeersdrempels, versmallingen, landbouwverkeer door de dorpen en deelauto’s. De input hebben we gebruikt bij het maken van de visie.

Op 5 juli 2023 heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsprogramma vastgesteld. Eerder kon iedereen op het programma reageren. De reacties die we hebben gekregen gaven geen aanleiding om het programma aan te passen.