Voor het schenken of verkopen van zwak-alcoholische dranken buiten een horecazaak of bij een evenement heb je een tijdelijke ontheffing nodig. Vraag de ontheffing  minimaal 8 weken van tevoren aan. De ontheffing geldt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

Aanvragen

Voorwaarden

  • Je schenkt of verkoopt alleen zwak-alcoholische dranken zoals bier en wijn.
  • Tijdens het verstrekken van de alcohol is er altijd iemand aanwezig die op de ontheffing als leidinggevende vermeld staat.
  • De leidinggevende is minstens 21 jaar en is van goed gedrag (beoordeeld door de politie).
     

Aanvragen

Stuur het formulier naar gemeente@hethogeland.nl of naar:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen