Krijg je een uitkering en heb je inkomsten gekregen? Of is er iets veranderd in jouw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via één van de formulieren die je van ons hebt gekregen. Wij passen de uitkering nog dezelfde maand aan als we het formulier vóór de inleverdatum van jou krijgen.

Inkomsten zijn veranderd

 • Jij of jouw partner hebben nieuwe inkomsten (werk, bijverdiensten of een andere uitkering).
 • Je inkomsten zijn hoger geworden.
 • Je inkomsten stoppen.
 • Jij of een gezinslid heeft geld gekregen (bijvoorbeeld een erfenis, gift of geldprijs).

Gebruik het werk- en inkomstenformulier dat je van ons hebt gekregen.

Situatie is veranderd

 • Je gaat samenwonen, of alleen wonen.
 • Kinderen verlaten het huis of komen bij jou wonen.
 • Je krijgt meer of minder huisgenoten en/of kostendelers bij jou in huis.
 • Er wordt een kind geboren.
 • Je gaat in detentie of je krijgt een andere straf.
 • Je wordt voor langere tijd opgenomen in het ziekenhuis of een zorginstelling.
 • Je begint met een opleiding.
 • Je gaat naar het buitenland. Dit mag nooit meer dan 28 dagen per jaar zijn.

Gebruik het wijzigingsformulier dat je van ons hebt gekregen.

Inleverdatum

Als je een formulier vóór de inleverdatum inlevert, kunnen we de veranderingen nog in die maand verwerken. Dan krijg je de juiste uitkering op de normale betaaldatum. Later inleveren betekent dat je mogelijk jouw uitkering later krijgt uitbetaald. Of dat je misschien een bedrag moet terugbetalen.

 • 19 januari 2023    
 • 16 februari 2023    
 • 23 maart 2023    
 • 18 april 2023        
 • 16 mei 2023        
 • 22 juni 2023        
 • 20 juli 2023        
 • 24 augustus 2023    
 • 21 september 2023    
 • 19 oktober 2023    
 • 23 november 2023    
 • 14 december 2023