Uitkering voor oudere werklozen

Bent u ouder dan 50 jaar en werkloos? Dan kunt u misschien een uitkering voor oudere werklozen aanvragen. Er zijn 3 soorten uitkeringen: IOAW, IOW en IOAZ. Een IOAW- en IOW-uitkering kunt u via werk.nl aanvragen bij het UWV. Voor een IOAZ-uitkering kunt u terecht bij de gemeente.

Of bel met de gemeente 088 - 345 88 88

IOAW

Een uitkering voor werkzoekenden die vóór 1 januari 1965 zijn geboren en tussen de 50 en 60 jaar oud zijn. Aanvragen doet u bij het UWV via Werk.nl.

IOW

Een tijdelijke uitkering als u werkzoekende bent geworden na uw 60e jaar en minstens 3 maanden een WW-uitkering heeft gehad. Aanvragen doet u bij het UWV.

IOAZ

Een uitkering voor oudere zelfstandigen die met hun bedrijf eindigen. Bel de gemeente: 088 - 345 88 88.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid.