Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Bij een uitkering horen rechten en plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.

U bent jonger dan 27 jaar

Dan geldt eerst een zoekplicht naar werk van 28 dagen. In deze periode moet u op zoek naar werk of een opleiding. Pas na deze zoekperiode neemt de gemeente uw aanvraag voor een uitkering in behandeling.

Hoogte uitkering

Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. Lees meer over Bijstand op de website van Rijksoverheid.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een woning deelt met meer volwassenen, dan is misschien de kostendelersnorm op u van toepassing. U krijgt dan een lagere uitkering.

Verplichtingen bij een uitkering

Zo voorkomt u dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd, dat u uw uitkering moet terugbetalen of dat u een boete krijgt:

  • Blijf zelf actief op zoek naar werk.
  • Kunt u een baan krijgen, dan moet u die aannemen.
  • Lever informatie die wij van u vragen op tijd aan.
  • Geef wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk door.
  • Kom afspraken na die u met uw inkomensconsulent of werkcoach maakt.
  • Blijf deelnemen aan uw eventuele opleiding.
  • Werk mee aan een re-integratietraject of een onderzoek.