Opvang Afghanen

Op 1 augustus 2022 verhuizen 500 Afghanen van de kazerne in Zoutkamp naar tijdelijke woningen in Winsum en Uithuizen. Het college heeft plekken aangewezen bij bedrijventerrein Het Aanleg in Winsum en bij zwembad De Dinge in Uithuizen. De mensen blijven daar 2 jaar wonen. Buurtbewoners denken mee over het inrichten van deze plekken en over de veiligheid.

Opvangplek Winsum

In Winsum wordt een oud voetbalveld van Viboa ingericht als opvangplek. Het gaat om het terrein achter kringloopwinkel Dorcas.

Opvangplek Winsum (lijstweergave)

In Winsum wordt een oud voetbalveld van Viboa ingericht als opvangplek. Het gaat om het terrein achter kringloopwinkel Dorcas.

Gebied waar de tijdelijke woningen komen

De woningen komen rondom een open plek in het midden te staan. Bij de ingang komen kantoren, wasruimte, beveiliging en leslokalen. Er zal 24 uur per dag bewaking zijn.

Over de woningen

Er komen containerwoningen te staan op de locaties in Winsum en Uithuizen. Dit is voor een periode van 2 jaar. Mensen wonen en slapen in aparte units. Koken en douchen gebeurt in gedeelde ruimtes. De woningen komen rondom een open plek in het midden te staan. Bij de ingang komen kantoren, een wasruimte, beveiliging en leslokalen. Er zal 24 uur per dag bewaking zijn.

Toegang

Er komt een wandelpad zodat bewoners vanaf het terrein naar het dorp kunnen gaan. Ook het bruggetje achter het terrein wordt hersteld. Auto's rijden via de Schouwerzijlsterweg naar de locatie. Dat zullen vooral medewerkers van het COA en hulporganisaties zijn.

Opvangplek Uithuizen

In Uithuizen worden tijdelijke woningen gebouwd op het terrein naast de tennisvereniging en het zwembad. Deze plek wordt in de toekomst ook gebruikt voor de bouw van wisselwoningen. Dat zijn tijdelijke woningen voor inwoners van wie het huis versterkt wordt.

Opvangplek Uithuizen (lijstweergave)

In Uithuizen worden tijdelijke woningen gebouwd op het terrein naast de tennisvereniging en het zwembad. Deze plek in de toekomst ook gebruikt voor de bouw van wisselwoningen. Dat zijn tijdelijke woningen voor inwoners van wie het huis versterkt wordt.

Gebied waar de tijdelijke woningen komen

De woningen komen rondom een open plek in het midden te staan. Bij de ingang komen kantoren, wasruimte, beveiliging en leslokalen. Er zal 24 uur per dag bewaking zijn.

Besluit en vergunningen

Dat in Winsum en Uithuizen opvangplekken komen is zeker, want het is een besluit van het college. Voordat er gebouwd wordt overleggen de gemeente en het COA met buurtbewoners over hoe de opvangplekken er precies uit moeten gaan zien.

Vergunningen

Voor de bouw van de tijdelijke woningen in Uithuizen en Winsum zijn vergunningen nodig, maar die zijn er nog niet. Om de woningen op tijd klaar te krijgen voor 1 augustus wordt de bouw alvast voorbereid. Als straks de vergunningen worden aangevraagd dan kunt u daar op reageren als u dat wilt. De aanvragen voor vergunningen kunt u vinden op Overheid.nl bij Berichten over uw buurt.

Wilt u automatisch bericht van vergunningen en andere berichten van de gemeente? Abonneer u dan op de handige e-mailservice. Leest u liever de krant? De berichten staan ook wekelijks in het Gemeentenieuws.

Buurtbewoners denken mee

De gemeente en het COA hebben direct contact met bewoners in de buurt van de opvangplekken. Zij geven tips en ideeën over bijvoorbeeld uitzicht, geluid, privacy, verlichting en verkeer. Ook denken zij mee over veiligheid en het voorkomen van overlast.  

Bespreekgroep

Het COA stelt een vaste groep mensen samen waarmee ze regelmatig de opvang bespreken. Zo kunnen ze op tijd reageren op dingen die in en rond de opvang gebeuren. In deze bespreekgroep zitten buurtbewoners, de locatiemanager van het COA, een wijkagent en de gemeente. Buurtbewoners hebben zich al opgegeven voor deze groep.

Prettig en veilig samenleven

De mensen in de tijdelijke opvang zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen net als iedereen. Ze moeten zich wel aan huisregels houden. Ook is er 24 uur per dag beveiliging op het terrein. Is er iets dringends aan de hand? Dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met het COA.

Organisaties helpen mee

De gemeente en het COA werken samen met sportverenigingen, dorpsverenigingen, kerken en andere organisaties. Samen bedenken we activiteiten voor de Afghanen zodat ze beter kunnen inburgeren.

Wil uw organisatie daar ook aan meehelpen? Stuur dan een e-mail naar annet.visser@hethogeland.nl met daarin uw naam, adres en telefoonnummer. En geef daarbij aan of u in Winsum of Uithuizen wilt meedenken. Dan krijgt u voor het eerstvolgende overleg een uitnodiging. 

Naar school gaan

Kinderen van asielzoekers gaan in ieder geval binnen 3 maanden na aankomst in Nederland naar school. Meer informatie leest u op de website van het COA.

Planning

  • Week 24
    Vanaf 13 juni 2022 start de uitwerking van de plannen. Dat betekent er al vrachtwagens in de omgeving kunnen rijden. Ook wordt gestart met onderhoud aan het groen.

    Ook in deze week de eerste besprekingen met organisaties in Winsum en Uithuizen over de Afghaanse bewoners.
  • Week 31
    Start verhuizing