Aanmelden als gastgezin

Heb je een logeerplek? Meld het bij Takecarebnb. Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.

Weeskinderen opvangen

De organisatie Nidos regelt de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Lees meer op de website van Nidos: Stichting Nidos | Voogdij. Of stuur een e-mail naar opvangouders@nidos.nl.

Vluchtelingen inschrijven

Vluchtelingen moeten officieel worden ingeschreven bij de gemeente.

Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen die bij de gemeente staan ingeschreven kunnen leefgeld krijgen.

School

Oekraïense kinderen kunnen in Het Hogeland naar school.

Financiële gevolgen

Heeft de opvang gevolgen voor mijn AOW- of bijstandsuitkering?

Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Krijg ik als gastgezin een vergoeding?

Nee, gasthuishoudens krijgen geen vergoeding van de overheid.

Wordt medische hulp aan vluchtelingen vergoed?

Hulplijn van het Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft informatielijnen voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. En voor iedereen die hen wil helpen.

In gesprek gaan

Taalhulp

Oekraïense gebarentaal

Op de website van de GGMD vind je informatie en filmpjes over gebarentaal met dove of slechthorende Oekraïense vluchtelingen.