Maaien van bermen

Komt u in onze gemeente een plek tegen waarvan u vindt dat er gemaaid moet worden vanwege de verkeersveiligheid, laat het ons dan weten. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder dringende problemen nemen wij op in onze onderhoudsplanning.

Melding

Geef in uw melding zo nauwkeurig mogelijk aan om welke plek het gaat. Stuur eventueel foto's mee (totaal max. 20 MB).

Wat u moet weten

Half mei starten wij met het maaien van bermen. We maaien de eerste meter langs gemeentelijke wegen en fietspaden, zodat u goed zicht hebt en er voldoende ruimte is om uit te wijken wanneer nodig. De rest van de berm laten we groeien vanuit het oogpunt van natuurlijk bermbeheer (biodiversiteit).

Vanaf half juli maaien we opnieuw de eerste meter. Vanaf half augustus beginnen we de bermen helemaal te maaien.

De grasvelden in de dorpen maaien wij wekelijks.