Maaien van bermen

Ziet u een plek waarvan u vindt dat er gemaaid moet worden voor de verkeersveiligheid? Laat het ons dan weten. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder dringende problemen nemen wij op in onze onderhoudsplanning.

Melding

Geef in uw melding zo nauwkeurig mogelijk aan om welke plek het gaat. Stuur eventueel foto's mee (totaal max. 20 MB).

Wat u moet weten

  • Half mei starten wij met het maaien van bermen. We maaien de eerste meter langs gemeentelijke wegen en fietspaden. Zo heeft u goed zicht en kunt u uitwijken wanneer nodig. De rest van de berm laten we groeien voor een natuurlijk bermbeheer.
  • Vanaf half juli maaien we opnieuw de eerste meter.
  • Vanaf half augustus beginnen we de bermen helemaal te maaien.
  • De grasvelden in de dorpen maaien wij wekelijks.

Sloten buiten de bebouwde kom

In het najaar schonen we ook de sloten op. Grenst uw boerderij of ander bedrijf aan een sloot buiten de bebouwde kom? In overleg maaien wij de hele sloot gratis. En we verwerken het maaisel op uw grond. Als u dit wilt neem dan zelf contact op:

Let op! Dit geldt alleen voor bedrijven buiten de bebouwde kom.