Deel eigen risico zorgverzekering terugkrijgen

Met een laag inkomen en weinig spaargeld kun je eigen risico over 2021 of 2022 terugkrijgen. Wel moet al je eigen risico van de laatste 3 jaar betaald zijn. Je kunt € 265,- per verzekeringsjaar van ons krijgen.

Dit zijn de regels

Je inkomen mag niet te hoog zijn. En de laatste 3 jaar moet al je eigen risico betaald zijn. Ook mag je niet teveel spaargeld of dure spullen hebben. Hieronder staat hoeveel precies. Alle bedragen zijn netto.

Zoveel geld mag je hebben

Jouw huishoudenInkomen per maandSpaargeld en waarde spullen
Ik woon alleen€ 1.256,-€ 6.505,-
Ik woon alleen met kinderen€ 1.256,-€ 13.010,-
Ik ben getrouwd of woon samen€ 1.794,-€ 13.010,-

Wat telt mee als inkomen?

Bijvoorbeeld salaris, alimentatie, AOW of een teruggave van de Belastingdienst. Inkomen voor een bepaald doel telt niet mee. Denk aan toeslagen van de Belastingdienst of kinderbijslag.

Zo kun je aanvragen

Gebruik een formulier eigen risico. Vul het helemaal in en stuur het naar ons op. Stuur ook een bewijs mee van je zorgverzekeraar. Hierop moet staan dat je het eigen risico helemaal betaald hebt.

Als je geen bijstandsuitkering van ons krijgt moet je dit ook nog meesturen:

  • Een kopie van je paspoort, rijbewijs of ID-kaart.
  • Een kopie van je bankpas.
  • Een kopie van je loonstrookje of uitkering.
  • Kopieën of printjes van al je bankafschriften van de laatste 3 maanden.
  • Papieren van dingen die waarde hebben. Bijvoorbeeld een auto, levensverzekering of aandelen.
  • Papieren van schulden als je die hebt.

Dit kun je krijgen

  • Over 2021: € 265,- per persoon.
  • Over 2022: € 265,- per persoon