Met een laag inkomen en weinig spaargeld kun je eigen risico over 2021, 2022 of 2023 terugkrijgen. Wel moet al je eigen risico van de laatste 3 jaar betaald zijn. Je kunt € 265,- per verzekeringsjaar van ons krijgen.

Dit zijn de regels

  • Je inkomen is niet te hoog.
  • Je eigen risico van de laatste 3 jaar is betaald
  • Je hebt niet teveel spaargeld of dure spullen.

Zoveel geld mag je hebben

Jouw huishouden Jouw leeftijd Netto inkomen per maand Spaargeld en waarde van spullen
Ik woon alleen 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.363,- € 7.605,-
Ik woon alleen AOW-leeftijd € 1.517,- € 7.605,-
Ik woon alleen met kinderen 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.363,- € 15.210,-
Ik woon alleen met kinderen AOW-leeftijd € 1.517,- € 15.210,-
Ik ben getrouwd of woon samen 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.947,- € 15.210,-
Ik ben getrouwd of woon samen AOW-leeftijd € 2.060,- € 15.210,-

Dit zijn de bedragen voor de huishoudens die het meeste voorkomen. Soms gelden er andere bedragen. Bijvoorbeeld als je kosten kunt delen met iemand anders in huis. Als je daar meer over wilt weten dan kun je ons bellen.

Wat telt mee als inkomen?

Bijvoorbeeld salaris, alimentatie, AOW of een teruggave van de Belastingdienst. Inkomen voor een bepaald doel telt niet mee. Denk aan toeslagen van de Belastingdienst of kinderbijslag.

Zo kun je aanvragen

Gebruik een formulier eigen risico. Vul het helemaal in en stuur het naar ons op. Stuur ook een bewijs mee van je zorgverzekeraar. Hierop moet staan dat je het eigen risico helemaal betaald hebt.

Als je geen bijstandsuitkering van ons krijgt moet je dit ook nog meesturen:

  • Een kopie van je paspoort, rijbewijs of ID-kaart.
  • Een kopie van je bankpas.
  • Een kopie van je loonstrookje of uitkering.
  • Kopieën of printjes van al je bankafschriften van de laatste 3 maanden.
  • Papieren van dingen die waarde hebben. Bijvoorbeeld een auto, levensverzekering of aandelen.
  • Papieren van schulden als je die hebt.