Op deze pagina:

Had je in september 2023 een laag inkomen? Dan kun je misschien € 800,- krijgen om je energierekening mee te betalen. Dit heet energietoeslag en je vraagt het aan met je DigiD. Dat kan nog tot 2 juni 2024. Deze energietoeslag gaat nog over het jaar 2023. Voor het jaar 2024 is er geen energietoeslag.

Zo vraag je aan

Heb je in december 2023 niet automatisch energietoeslag van ons gekregen? Dan heb je tot 2 juni 2024 de tijd om het zelf aan te vragen. Zo doe je dat:

 1. Check eerst de regels
 2. Zorg voor digitale kopieën van:
  - ID-bewijs (ook van mogelijke partner)
  - inkomen over september 2023 (ook van mogelijke partner)
  - bankafschrift met betaling energierekening
 3. Log in met je DigiD en vul de aanvraag in.
 4. Verstuur het samen met de digitale kopieën.
 5. We proberen je binnen 8 weken een beslissing te sturen.

Heb je nog geen DigiD? Vraag het aan via de website van DigiD

Informatie opvragen

Als we later meer informatie van je nodig hebben dan laten we dat weten. We kunnen ook informatie opvragen bij andere organisaties of personen. Maar alleen als dat nodig is voor deze regeling.

Dit zijn de regels

Je moet 21 jaar of ouder zijn en in een zelfstandige woning wonen in de gemeente Het Hogeland. Ook moet je zelf de energierekening betalen. Verder mag je inkomen over september 2023 niet te hoog zijn. Hieronder staat hoeveel dat mag zijn.

Is jouw netto inkomen hoger dan hieronder staat? Dan heb je geen recht op energietoeslag. Is jouw inkomen normaal gesproken lager, maar toevallig alleen in september hoger? Dan kun je toch aanvragen. We kijken dan naar je inkomen van juni tot en met augustus 2023.

Zoveel inkomen mag je hebben

Huishouden Leeftijd Bedrag per maand
Alleen of met kinderen 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.460,-
Alleen of met kinderen AOW-leeftijd € 1.629,-
Met partner 21 jaar tot AOW-leeftijd € 2.086,-
Met partner AOW-leeftijd € 2.212,-

Alle bedragen zijn netto en met vakantiegeld meegeteld. We noemen hier alleen de huishoudens die het meeste voorkomen. Voor jou kan een ander bedrag gelden. Bijvoorbeeld als je kosten kunt delen. In de beslissing die je van ons krijgt leggen we dat uit. Elk huishouden kan 1 keer een energietoeslag aanvragen.

Let op bij pensioen

Krijg je AOW en pensioen? En is je totale inkomen net even hoger dan wat je mag hebben? Vraag dan wel aan, want niet het hele pensioenbedrag telt mee. Wij rekenen dat voor je uit.

Wat meetelt als inkomen

Bijvoorbeeld:

 • salaris
 • resultaten van je eigen bedrijf
 • uitkering van het UWV
 • AOW
 • pensioen
 • lijfrente
 • alimentatie
 • inkomen uit verhuur
 • algemene heffingskorting minstverdienende partner

Wat niet meetelt als inkomen

 • vakantiegeld
 • bijzondere bijstand
 • huurtoeslag en zorgtoeslag
 • kindgebonden budget
 • kinderbijslag
 • Een persoonsgebonden budget om zorg in te kopen.
 • Geld dat je samen met je salaris krijgt voor bepaalde kosten. Zoals bijvoorbeeld reiskosten.

Wanneer ben je partners?

Je bent altijd partners als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Geldt dat niet voor jou maar woon je wel samen op hetzelfde adres? Dan ben je ook partners in deze situaties:

 • Je hebt samen 1 huishouden.
 • Jullie zijn elkaars ex-echtgenoot of ex-partner.
 • Jullie hebben samen een kind.
 • Een van jullie heeft het kind van de ander erkend.
 • Volgens een andere organisatie zijn jullie partners. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of je zorgverzekeraar.

Ik ben 18, 19 of 20 jaar

Woon je op jezelf en heb je een hoge energierekening? Misschien kunnen je ouders dan meehelpen met betalen. Lukt dat niet? Bel ons dan voor advies. Misschien heb je recht op bijzondere bijstand

Geen recht op toeslag

In deze situaties kun je in elk geval geen energietoeslag krijgen:

 • Je woont in een onzelfstandige woonruimte.
 • Je woont in een instelling of inrichting.
 • Je hebt alleen een briefadres in de gemeente.
 • Je bent jonger dan 21 jaar.
 • Je bent student en krijgt studiefinanciering. Maar misschien kun je wel geld van DUO krijgen.

Hulp en advies

Hulp bij het aanvragen

Maak gebruik van de spreekuren van Mensenwerk Hogeland of het Taalhuis. Of zoek contact met Humanitas Het Hogeland.

Je kunt daar ook hulp krijgen met het aanvragen van DigiD. Of bekijk deze makkelijke uitleg over DigiD.

Is de energietoeslag niet genoeg?

Kun je met de energietoeslag de energierekening nog niet betalen? Of heb je extra hoge energiekosten door bijvoorbeeld ziekte? Misschien heb je dan recht op bijzondere bijstand.

Heb je andere geldzorgen?

Er zijn verschillende organisaties die helpen bij schulden en geldproblemen.

Energie besparen

Het Energieloket helpt je om energie te besparen.