Logo Het Hogelandjuli 2022

Nieuwsbrief Versterking in Kantens

Vernieuwen en verduurzamen

Nieuwsbrief voor alle bewoners van Kantens over de versterking in hun dorp. De komende jaren gebeurt er veel in Kantens door onder andere de plannen voor nieuwbouw. Met deze nieuwsbrief houdt de gemeente Het Hogeland u samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningstichting De Delthe op de hoogte

Proces herinrichten openbare ruimte

Voor de herinrichting van de openbare ruimte organiseerde adviesbureau Ohpen bewonersavonden. Samen met de bewoners hebben we het ontwerp van de openbare ruimte in de Kooistraat en omgeving opgepakt en uitgewerkt.

Keuzes

Maandag 4 juli 2022 sprak adviesbureau Ohpen met bewoners over het laatste ontwerp. Ohpen presenteerde de keuzes voor verlichting, bankjes en perkjes. Hiervoor hadden ze een vragenlijst gestuurd naar alle wijkbewoners. Gekozen is voor een lichthouten bankje met beton, verlichting van het merk Lightronics en een paarse invulling van de perkjes. Aandachtspunten voor het vervolg zijn onder andere groen onderhoud, verkaveling en parkeren.

Parkeren

In de toekomstige wijk verdient parkeren nog extra aandacht. Hierover zijn enkele bewoners en de gemeente het nog niet eens. Adviesbureau Ohpen bekijkt nu hoe er toch overeenstemming kan komen. Daarna volgt de technische uitwerking van het ontwerp, het aanbesteden van het ontwerp en het kiezen van een aannemer die het project gaat uitvoeren.

Aanleg tijdelijke bouwweg voor bouwwerkzaamheden

Om de versterkingsopgave aan de Kooistraat en omgeving uit te voeren is er een tijdelijke bouwweg nodig. Deze zal over het oefenveld richting de Kooistraat gaan. De benodigde vergunning hiervoor is al aangevraagd. Een tijdelijke bouwweg over het oefenveld was een sterke wens van het dorp. Uit onderzoek van een extern bureau bleek ook dat dit de meest geschikte plek is.

Dit betekent wel dat de voetbalvereniging straks op een andere plek moet trainen. De gemeente is hierover met de voetbalvereniging in gesprek. Er gaat zeker een oplossing komen voor een andere plek om te trainen. Maar hoe dit eruit komt te zien is nog niet duidelijk. De voetbalvereniging heeft de wens voor kunstgras uitgesproken. Dit neemt de gemeente ook mee in het zoeken naar een oplossing.

De tijdelijke bouwweg moet voor de start van de sloopwerkzaamheden klaar zijn.

Plan over voorwaarden tijdens werkzaamheden

Tijdens verschillende bewonersavonden van civieltechnisch bureau Infra Plus is gesproken over een plan met voorwaarden tijdens de bouw. Dit plan gaat over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC plan). De bewoners, NCG en De Delthe konden hierop reageren. Daarop zijn afspraken gemaakt die we in het plan verwerken. Volgens de planning stelt het college van burgemeester en wethouders dit plan vast. Daarna kunt u het onder andere bekijken in dorpshuis ‘t Schienvat.

Plan Kooistraat

Het volledige plan voor de nieuwbouw en de openbare ruimte staat op www.hethogeland.nl/kantens.

hethogeland.nl/kantens

Contact

Gemeente Het Hogeland

aardbevingen@hethogeland.nl

088 - 345 88 88

 

De Delthe

www.dedelthe.org

info@dedelthe.org

0595-42 3106

 

Bewonersconsulent huurders

Katelijn Smits

Telefoonnummer: 06-10422905

bewonersconsulent@dedelthe.org

 

Versterkingspunt Het Hogeland, Nationaal Coördinator Groningen

www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

info@nationaalcoordinatorgroningen.nl

088-041 4477

 

Aardbevingscoaches Mensenwerk Hogeland

Heeft u behoefte aan een luisterend oor of heeft u hulp nodig bij het contact met verschillende instanties? Neem dan contact op met de aardbevingscoaches van Mensenwerk Hogeland.

www.mensenwerkhogeland.nl

info@mensenwerkhogeland.nl

0595-74 5090

Colofon

Deze nieuwsbrief is samen met NCG en De Delthe opgesteld.

Wilt u meer informatie over de aardbevingen en de versterking van gebouwen in Het Hogeland? Bezoek dan onze website www.hethogeland.nl/aardbevingen