Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is, klik dan hier

Nieuwsbrief Scholenprogramma

Logo Het Hogeland
Nieuwsbrief december 2020
 

 

Vanwege de gaswinning en het risico op aardbevingen worden in de gemeente Het Hogeland alle scholen voor het primair onderwijs aardbevingsbestendig gemaakt. In opdracht van de gemeente wordt samen met het schoolbestuur Lauwers en Eems een nieuw kindcentrum voor sws De Dobbe gebouwd waarin ook KindH een plek krijgt. Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen.

 
 

Locatie gebouw

 

Het nieuwe kindcentrum Roodeschool komt op een nieuwe locatie, aan de Zuster Kortestraat. Deze locatie is geschikt omdat de gymzaal en het voetbalveld dichtbij zijn. Op de nieuwe locatie staan momenteel woningen van de woningstichting. Deze heeft de gemeente gekocht. Zodra de huurders zijn verhuisd worden deze panden gesloopt.

De leerlingen blijven in hun huidige school 'sws De Dobbe' tot het nieuwe kindcentrum klaar is. Het nieuwe centrum biedt plek voor ruim 70 leerlingen. Zodra de kinderen zijn verhuisd, verkoopt de gemeente de oude school. 

 
 

Eerste ontwerp

 

Het ontwerp van de nieuwe KC Roodeschool ziet u hieronder. Bij het ontwerp en de uitvoering zijn de volgende bedrijven betrokken: 

  • Architect: BCT-architecten uit Enschede
  • Constructeur: abtWassenaar uit Groningen
  • Installatie-adviseur: abtWassenaar uit Groningen
  • Project- en Bouwmanagement Giezen uit Assen
 
 

Planning

 

De bouw van het nieuwe kindcentrum start in het vierde kwartaal van 2021 verwachten we. Na ongeveer 10 maanden is de verwachting dat de school staat en gebruikt kan worden. Als er tegenvallers komen kan deze planning langer duren. 

 
 

Meer informatie

 

Wilt u meer informatie over dit project?
Mail dan naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88 en vraag naar projectleider Wubbo Haaijer. 

Wilt u meer informatie over de aardbevingen en de versterking van gebouwen in Het Hogeland? 
Bezoek dan onze website www.hethogeland.nl/aardbevingen.

 
 

Versterking scholen Het Hogeland

 

De gemeente maakt samen met verschillende schoolbesturen het basisonderwijs toekomstbestendig. Dit doen we door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra. Ook versterken we een aantal schoolgebouwen. Zo willen we bijdragen aan een kwali­tatief goed onderwijsklimaat en een duurzame en toekomstbesten­dige omgeving voor kinderen. Deze veranderingen zijn onderdeel van het scholenprogramma in het aardbevingsgebied Noord-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig wor­den gemaakt.