Logo Het Hogelandnieuwsbrief nummer 4

Kop op 't Hogeland

Nieuwsbrief Lokaal Programmaplan

NPG akkoord met Centrumplan Leens

Raad akkoord met Wereld Erfgoed Centrum Waddenzee

Het project Centrumplan Leens is goedgekeurd door het Nationaal Programma Groningen. Voor het einde van het jaar moet de gemeenteraad de plannen ook nog goedkeuren. Daarna komt er ruim € 1,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering.

Op 15 september 2021 is het project Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) goedgekeurd door de gemeenteraad. Nu gaan we het project bij het Nationaal Programma Groningen indienen. Als daar een positief besluit op komt kan de raad het project definitief vastleggen.

Meer over het Centrumplan Meer over het WEC

Laatste Thematafel

Op donderdagavond 14 oktober 2021 organiseerden we vanuit het Lokaal Programmaplan ‘Kop op ’t Hogeland’ de laatste thematafel.

Tijdens deze bijeenkomst in Baflo is de uitkomst van de eerdere sessies besproken en toegelicht aan inwoners, ondernemers en belangenverenigingen. De uitkomst: 9 thema’s samengevoegd in het document ‘Een wenkend perspectief voor het Hogeland’. 

Gesprek aan tafel 

Burgemeester Henk Jan Bolding gaf uitleg over de thema’s: “9 stippen op de horizon van het Hogeland, die veel mooie kansen bieden.” Samen met de gemeentesecretaris en projectmanagers ging de burgemeester in op kritische vragen uit de zaal. Het gesprek aan tafel heeft veel vragen beantwoord.

Er wordt teruggekeken op een geslaagde avond. De 9 stippen, de uitkomst van de thematafels en de opmerkingen uit het publiek geven input voor het Wenkend perspectief voor Het Hogeland.

Redactie: Esther Dob, Peter Klungel
Vormgeving: Rianne Joustra
Bron foto centrum Leens: ommelander.info

E-mail: kopop@hethogeland.nl
Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.