Logo Het HogelandNieuwsbrief centrumplan Winsum - mei 2021

Bestemmingsplan Boogplein

Na vele jaren voorbereiding heeft de gemeenteraad op 12 mei 2021 het bestemmingsplan Boogplein Winsum vastgesteld. Het plan biedt ruimte voor appartementen, een tweetal woningen en winkelruimte.

De gemeenteraad heeft gevraagd om meer aandacht voor het groen. Bij de aanpak van de openbare ruimte bekijken we hoe we dat gaan doen. Inhoudelijk is het plan niet gewijzigd. U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Van 27 mei tot en met 7 juli 2021 ligt het ook ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W 70. In deze periode is het mogelijk om in beroep te gaan tegen het plan. Het bestemmingsplan is vanaf donderdag 8 juli 2021 geldig. De vaststelling van het bestemmingsplan Boogplein staat in het gemeentenieuws in de Noorderkrant en op onze website hethogeland.nl.

Lees meer

Openbare ruimte

In de nieuwsbrief van december 2020 kon u lezen over de vaststelling van het ontwerp voor de openbare ruimte van het Boogplein en omgeving. We hebben de opdracht voor uitvoering al gegeven. Bij de aanbesteding hebben wij extra aandacht gevraagd voor communicatie met omwonenden, ondernemers en overige inwoners van Winsum. En voor het voorkomen of verminderen van overlast voor de omgeving. Wij hopen dat de werkzaamheden in het najaar van 2021 kunnen starten.

Opname omliggende bebouwing

Voordat we beginnen met de werkzaamheden doen we een bouwkundige opname. Daarbij leggen we de bebouwing vast zoals het nu is. Het gaat om de bebouwing in de omgeving van het Boogplein, Dorpsplein en de toevoerroutes naar de  bouwplaats. De kwaliteit van deze bebouwing is over het algemeen goed. Met de bouwkundige opname weten we zeker of de bouwwerkzaamheden invloed hebben op de omgeving. We doen een binnen- en een buitenopname. Bewoners en gebruikers van de betreffende adressen krijgen hierover bericht.

Planning

  • 27 mei - 7 juli 2021: mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan.
  • najaar 2021: voorbereiding grond Boogplein.
  • eind 2021: bouwrijp maken Boogplein. Herinrichting Hoofdstraat W. en W. Ripperdastraat.
  • voorjaar 2022: start bouwwerkzaamheden Boogplein.
  • midden 2023: woonrijp maken Boogplein en herinrichting Dorpsplein en R. Praediniusstraat.

Verbetering centrumgebied Obergum

Binnen het Centrumplan Winsum gaan we ook aan de slag met het centrumgebied ten noorden van het Winsumerdiep. Het gaat dan om:

  • opnieuw indelen van de Hoofdstraat Obergum
  • verbeteren van het parkeren
  • verbeteren bereikbaarheid van de winkels

Hiervoor hebben we het plan ‘Wierde van Waarde’ gemaakt. Burgemeester en wethouders moeten het projectplan nog vaststellen. Na de zomer gaan we het plan vormgeven. Dat doen we samen met de hiervoor opgerichte klankbordgroep van inwoners en ondernemers. In het najaar leest u hier meer over.

Redactie: Mascha Elzinga 
Vormgeving: Rianne Joustra
E-mail: gemeente@hethogeland.nl

Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.