Logo van Gemeente Hogeland

Wie mogen er stemmen

Op woensdag 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de toekomstige gemeente Het Hogeland. Kiesgerechtigden hebben per post een stempas ontvangen. Met deze stempas en uw identiteitsbewijs kunt u stemmen bij elk stembureau binnen de toekomstige gemeente Het Hogeland.

Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen namens u in de gemeenteraad moeten komen. Daarmee heeft u invloed op de besluitvorming van de gemeenteraad voor de komende jaren.

U bent kiesgerechtigd als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Op 21 november 2018 bent u 18 jaar of ouder en u bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • U staat op de dag van kandidaatstelling, 8 oktober 2018, ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Bedum, De Marne, Eemsmond of Winsum (uitgezonderd de inwoners van Middag). Het gebied Middag wordt ingedeeld bij de gemeente Westerkwartier. Woont u in dit gebied, kijk dan op www.herindeling.westerkwartier.nl.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of bent onderdaan van een ander lidstaat van de Europese Unie. Bent u geen EU-onderdaan maar verblijft u op 8 oktober 2018 vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland? Dan mag u stemmen.

Identiteitsbewijs en stempas meenemen

Om te mogen stemmen moet u uw stempas en een identiteitsbewijs meenemen.

Contact

Vanaf 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum samen verder als gemeente Het Hogeland.

Heeft u een vraag aan uw huidige gemeente?

Kijk op de contactpagina: