Wegwerkzaamheden, wegafsluitingen en verkeersmaatregelen

Talmaweg Uithuizen en Oosterstraat Warffum gestremd

Op maandag 21 oktober 2019 van 6.00 tot 17.00 uur zijn de volgende wegen gestremd voor doorgaand verkeer wegens asfalteringswerkzaamheden:

 • Talmaweg Uithuizen ter hoogte van spoorwegovergang. Het verkeer wordt met verkeersregelaars omgeleid via N363 en Dingeweg.
 • Oosterstraat Warffum vanaf aansluiting Oostervalge (N363) tot en met de aansluiting op de Schoolstraat, wegens kleinschalig asfaltherstel. Het verkeer wordt omgeleid met borden.

Deze stremmingen zijn vooraf aangekondigd met langs de weg geplaatste gele borden. De aanwonenden zijn per brief door de aannemer ingelicht.

Afsluitingen spoorwegovergangen

 • Swietelsky Rail Benelux BV werkt in opdracht van ProRail aan diverse spoorwegovergangen in de spoorverbinding Groningen-Eemshaven. Daarvoor zijn spoorwegovergangen in Sauwerd, Winsum, Warffum, Uithuizen en Uithuizermeeden.voor langere tijd afgesloten. 
 • Omwonenden zijn via een brief van de stremmingen op de hoogte gesteld. Dit geldt ook voor politie en hulpdiensten.
 • Tijdens de afsluitingen zijn er omleidingsroutes. Deze worden met bebording aangegeven.

Sauwerd, Stationsstraat

Afsluiting van zaterdag 19-10-2019 vanaf 02.00 uur tot 08.30 uur (in geval van nood openstelling voor hulpdiensten). Daarna op 19 en 20 oktober beperkte doorgang. Wachttijd kan oplopen tot 10 minuten (geldt niet voor hulpdiensten).

Winsum, overgang Onderdendamsterweg

Omleiding gaat via N996 - Venneweg naar Baflo en terug via de N363. Afsluiting van vrijdag 18-10-2019 vanaf 23.00 uur tot woensdag 23-10-2019, 05.00 uur. 

Winsum, overgang Trekweg

Omleiding via Meeden en N361. Fietsers via de tunnel bij het station. Afsluiting van vrijdag 18-10-2019 vanaf 23.00 uur tot dinsdag 22-10-2019, 12.00 uur.

Warffum, overgang Kloosterweg en Onderdendamsterweg

Omleiding via Oude Weersterweg-Hammelandsterweg naar N363 en Westervalge. Afsluiting van vrijdag 18-10-2019 vanaf 23.00 uur tot dinsdag 22-10-2019, 12.00 uur.

Usquert, overgang Binnenweg

Geen omleiding (doodlopende weg). Afsluiting van zaterdag 19-10-2019 vanaf 12.00 uur tot 20-10-2019, 06.00 uur, en van zondag 20-10-2019 vanaf 18.00 uur tot 21-10-2019, 06.00 uur.  

Uithuizen, overgang Uithuizerweg (N363)

Omleiding via Dingeweg en Talmaweg. Afsluiting van maandag 21-10-2019 vanaf 20.00 uur tot 22-10-2019, 20.00 uur.

Uithuizermeeden, overgangen Kerkstraat, Hoofdstraat, Kaapweg

Omleiding: via Oudedijksterweg-Verlengde Dingeweg-N363. Afsluiting van woensdag 23 oktober 2019 van 06.00 tot 14.00 uur.

Uithuizermeeden, overgang Rensumalaan

Afsluiting van maandag 21 oktober 2019 van 20.00 tot dinsdag 22 oktober 2019, 20.00 uur. Omleidingsroute staat met borden aangegeven.

Schoolstraat Zuidwolde gestremd

Van 7 oktober tot en met 18 oktober 2019 is de Schoolstraat in Zuidwolde gestremd ter hoogte van de kruising met de Noordwolderweg. Waterbedrijf Groningen werkt aan de transportleiding voor drinkwater.

Wolddijk Bedum gestremd

Van 9 oktober tot en met 25 oktober 2019 is de Wolddijk gestremd tussen de Pijpsterweg en spoorwegovergang bij Westerdijkshorn

Herinrichting stationsgebied Bedum

Vanaf donderdag 5 september 2019 wordt gewerkt aan de herinrichting van het stationsgebied in Bedum. De parkeergelegenheid wordt uitgebreid en de bereikbaarheid voor fietsers wordt verbeterd; het fietspad langs de Parallelweg wordt opnieuw aangelegd en uitgevoerd in beton (zie artist impression). Het werk duurt ongeveer tot kerst 2019.

Sint Annerweg Bedum gestremd

Vanaf 23 september 2019 is de Sint Annerweg tussen de rotonde in de Waldadrift tot de kruising met Heemweg gestremd voor alle verkeer. De gemeente maakt in de watergang langs de St. Annerweg een stuw, wat nodig is voor de riolering aan de Vlijt. De stremming duurt naar verwachting tot 1 november 2019.

Trekweg langs Warfhuisterloopdiep Warfhuizen gestremd

 • Van maandag 21 oktober t/m 23 oktober 2019 is de Trekweg langs het Warfhuisterloopdiep in Warfhuizen gestremd voor doorgaand verkeer.
 • Het gaat om het deel tussen de aansluiting op de Klaarkampenweg en Douwen.
 • De stremming is vanwege onderzoek naar de onderhoudsstaat van 2 bruggen.
 • Meer informatie: mevrouw W. van der Meulen van Waterschap Noorderzijlvest, 050-3048251/ 06-52051211

De Vennenweg Onderdendam gestremd

Van 21 oktober tot en met 8 november 2019 is De Vennenweg in Onderdendam gestremd vanaf de splitsing Winsumerweg tot de voormalige gemeentegrens.

Warffumerweg Onderdendam gestremd

Van 28 oktober tot en met 14 november 2019 is de Warffumerweg in Onderdendam gestremd vanaf het bebouwdekombord tot de voormalige gemeentegrens.

Brug de Snik in Uithuizen gesloten

 • Vanaf 1 april 2019 tot half november 2019 is de brug de Snik gesloten omdat deze wordt vervangen.
 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid met borden. Volg de aanwijzingen op de borden; een bekeuring kost € 150,00.
 • Voor fiets- en voetgangers is er een tijdelijke brug aangelegd.
 • De Havenweg kan tijdelijk in 2 richtingen worden gebruikt.
 • Kijk voor meer informatie op www.deblinkuithuizen.nl

Hooilandseweg (N363) gesloten

 • Tot 1 november wordt gewerkt aan de verbetering van de Hooilandseweg bij Roodeschool.
 • 20 augustus 2019 - 9 oktober 2019: tussen Oosteinde (Spijksterweg) en de N46 alleen open voor bestemmingsverkeer.
 • 10 oktober 2019 - 18 oktober 2019: tussen Oosteinde (Spijksterweg) en de N46 gesloten voor alle verkeer.
 • 14 oktober 2019 - 1 november 2019: aansluiting N363 met de N46 alleen open voor bestemmingsverkeer.
 • 2 en 3 november 2019: aansluiting N363 met de N46 gesloten voor alle verkeer.
 • Meer informatie: informatiebrief van De Wilde Wegenbouw Groningen.

Werkzaamheden aan provinciale wegen

Kijk op groningenbereikbaar.nl (website van provincie Groningen).

Werkzaamheden door Waterschap Noorderzijlvest

Kijk op de website van Waterschap Noorderzijlvest.