Wegwerkzaamheden

Provinciale wegen

Kijk op groningenbereikbaar.nl (website van provincie Groningen) voor werkzaamheden over provinciale wegen zoals de N361 en de N363.

Adorp-Winsum, N361

Van maandag 6 juli tot en met zondag 16 augustus 2020 is de provinciale weg N361 vanaf Adorp tot aan de komgrens Winsum gestremd. Meer informatie: website provincie Groningen.

Waterwegen, dijken en bruggen

Kijk op de website van Waterschap Noorderzijlvest.

Gemeentelijke wegen

Asfaltonderhoud Zuurdijk, Oldenzijl en 't Lage van de Weg

Op dinsdag 18 augustus 2020 wordt op de volgende wegen een slijtlaag aangebracht met verkeershinder en omleidingen tot gevolg. Let op! Alleen bij droge weersomstandigheden gaan de werkzaamheden door.

  • Op de Hoofdweg Zuurdijk wordt de rijbaan kortstondig gestremd vanaf 1e Nijhoezen t/m Zuurdijk.
  • Paaptilsterweg te Oldenzijl: binnen de bebouwde kom.
  • ‘t Lage van de Weg: Lageweg vanaf huisnummer 58 tot aansluiting met Oude Dijk.

Wegstremmingen worden vooraf aangekondigd met langs de weg geplaatste gele borden.  Doorgaand verkeer wordt indien noodzakelijk omgeleid. Bewoners van geheel te stremmen wegvakken worden per brief door de aannemer ingelicht.