Wegwerkzaamheden

Winsum, Warfstraat

Gestremd vanaf maandag 11 mei 2020 vanwege herstraatwerkzaamheden. De stremming duurt ongeveer 3 weken. Het werk wordt in gedeeltes van ongeveer 50 meter uitgevoerd.

Leens, Breekweg

Gestremd van maandag 25 mei t/m vrijdag 5 juni 2020 tussen N361 en Kruisweg wegens asfaltonderhoud.

Winsum, Garnwerderweg

Op donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2020 is de Garnwerderweg Winsum bij de aansluiting op het nieuwe sportpark gestremd. De stremming is tot 17.00 uur. Doorgaand verkeer kan via Schouwerzijl en Ezinge.

Winsum, De Ploeg

Van maandag 8 t/m vrijdag 12 juni 2020 is De Ploeg Winsum gestremd tussen Braaksterlaan en kruispunt met Johan Dijkstrasingel. Op 11 juni wordt asfalt aangebracht en is de weg helemaal dicht.

Uithuizermeeden, Oudedijksterweg / Oude Dijk

Op maandag 8 juni 2020 is de Oudedijksterweg / Oude Dijk in Uithuizermeeden tot t’ Lage van de Weg plaatselijk kort gestremd. Dit vanwege het aanbrengen van een slijtlaag.

Oosteinde, Spijksterweg

Van maandag 8 t/m vrijdag 12 juni 2020 is de Spijksterweg Oosteinde gestremd vanaf de aansluiting N363 tot Kolhornsterweg. Op 11 en 12 juni 2020 is de weg helemaal gestremd vanwege asfalteringswerkzaamheden.

Zoutkamp, Churchillweg

Op woensdag 10 juni en donderdag 11 juni 2020 is de Churchillweg Zoutkamp buiten de bebouwde kom gestremd. De stremming geldt voor ongeveer 200 meter vanaf de komgrens.

Zuidwolde, Pastorielaan en Schoolstraat

Gestremd van 13 januari tot en met 18 juli 2020. De riolering in deze straten wordt vervangen.

Werkzaamheden aan provinciale wegen

Kijk op groningenbereikbaar.nl (website van provincie Groningen).

Werkzaamheden door Waterschap Noorderzijlvest

Kijk op de website van Waterschap Noorderzijlvest.