Wij maken het basisonderwijs toekomstbestendig door schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen. In Zuidwolde hebben we een nieuw kindcentrum gebouwd.

't Groenland en Mauritshal

Basisschool ’t Groenland in Zuidwolde is nu multifunctioneel in gebruik. Zo is de gymzaal Mauritshal bouwkundig versterkt en aan het ’t Groenland verbonden. Ook zijn de buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal hier ondergebracht. Een stuk nieuwbouw biedt nog extra ruimte voor het dorpshuis.

Meer weten?

Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.