Versterking Zandeweer

Samen met dorpshuis ’t Klokhoes, Dorpsbelangen Zandeweer Eppenhuizen Doodstil, Nationaal Coördinator Groningen en woningstichting De Delthe werken we aan de versterkingsopgave in Zandeweer.

Dorpshuis

Dorpshuis ‘t Klokhoes is door de aardbevingen beschadigd. Daarom wordt het gebouw deels gesloopt en vernieuwd. Er staat een tijdelijk dorpshuis aan de Onnemaweg in Zandeweer. De inwoners van Zandeweer konden meepraten over de plek van het tijdelijk dorpshuis en over de inrichting. Het tijdelijk dorpshuis is 33 meter lang en 12 meter breed. Ook is er een opslag, parkeergelegenheid en toegangsweg. Een grondwal en groenvoorziening maken het gebouw vanaf een afstand minder zichtbaar, zodat omwonenden prettig kunnen blijven wonen.

Tijdelijke woningen

Als het nieuwe dorpshuis klaar is, komen aan de Onnemaweg tijdelijke woningen te staan. Die zijn nodig omdat er in het dorp ook huizen moeten worden versterkt of vervangen.

School Nijenstein

De openbare Daltonschool Nijenstein in Zandeweer versterken we bouwkundig. De voorbereiding van de werkzaamheden is afgerond. De uitvoering gebeurt in de vakanties. Het gymlokaal wordt op termijn vervangen door nieuwbouw.