Versterking Warffum

Wij maken de basisscholen in Het Hogeland toekomstbestendig door de schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen. In Warffum bouwen we een kindcentrum. Het kindcentrum bestaat uit een basisschool en een peuterspeelzaal.

Kindcentrum

Het nieuwe kindcentrum komt op het terrein aan de zuidkant in het gebied De Laan Zuid. Er is plek voor 120 leerlingen. Een projectgroep met mensen van de scholen Jansenius de Vries en De Rank en van de gemeente hebben een ontwerp gemaakt voor een gebouw. Bouwmaatschappij Hendriks uit Assen en HOMIJ Technische Installaties uit Groningen gaan het nieuwe kindcentrum bouwen. 

De bouw start naar verwachting in september/oktober 2021. Voorafgaand komt er nog een informatieavond. U hoort dan meer over de routing van het bouwverkeer, de uitvoeringsplanning en de bouwplaats inrichting

 

Planning bouw kindcentrum Warffum

  • derde kwartaal 2021
    de bouw gaat van start
  • derde kwartaal 2022
    het kindcentrum is klaar

Het Hogeland College

We verwachten dat Het Hogeland College in Warffum bouwkundig versterkt wordt. De voorbereiding staat in de startfase. Deze versterking zal veel tijd kosten door de grootte van het gebouw en de omvang van de ingreep. We denken dat een tijdelijke school nodig is. De uitvoering start naar verwachting in de zomervakantie van 2021.

Meer informatie

Meer weten over versterking Warffum? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.

Meer informatie over andere plannen voor Warffum: plannen en projecten Warffum.