Versterking Usquert

Wij maken het basisonderwijs toekomstbestendig door schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen. In Usquert bouwen we een nieuw kindcentrum. Onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn erin samengevoegd.

Kindcentrum Usquert

Het nieuwe kindcentrum komt op de plek van de huidige school. Tijdens de bouw blijft een deel van de oude school staan. En in juli 2021 plaatsen we er twee tijdelijke lokalen bij. Zo zijn er na de zomervakantie genoeg lokalen voor de kinderen om les te krijgen.

Planning

 • mei t/m juli 2021
  aanvraag omgevingsvergunning
 • mei t/m september 2021
  aanbestedingsprocedure
 • 3e kwartaal 2021
  selectie van (bouw)partijen
 • 3e/4e kwartaal 2021
  geplande start bouw
 • 3e kwartaal 2022
  oplevering van het gebouw

Meer informatie

Meer weten over versterking Usquert? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.