Versterking Uithuizen

In Uithuizen werken we aan versterking van woningen en andere gebouwen.

Versterking 350 woningen

In Uithuizen gaan we ruim 350 woningen versterken. Dat is nodig in verband met de aardbevingen. Het gaat om huur- en koopwoningen. De bewoners verhuizen daarom naar tijdelijke woningen. De tijdelijke woningen komen op 2 plekken:

  • terrein aan de Nijverheidsweg tegenover Werkplein Ability
  • bouwland op de hoek van de Treubweg en de Heerdweg aan de zuidoostkant van het dorp.

Aan de Nijverheidsweg komen 20 tot 25 tijdelijke woningen. Bij de Treubweg komen 30 tot 50 tijdelijke woningen. De woningen blijven maximaal 10 jaar staan. De woningen worden naar verwachting begin 2022 geplaatst.

Nieuw pand voor beschermd wonen

In Uithuizen wordt een nieuwe zorginstelling gebouwd voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Niet-aardbevingsbestendige zorgpanden worden gesloopt. De nieuwe zorginstelling wordt een combinatie van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening. Zorginstellingen Cosis, Lentis en Noorderzorg werken hierin samen. De mogelijkheden naar dagbesteding in Uithuizen worden nog onderzocht.

Cosis, Lentis en Noorderzorg werken samen met woningcorporatie Woonzorg Nederland en de gemeente. De eerste uitwerking vindt in 2020 plaats. Daarna volgt de keuze voor de plek en het schetsplan.

Hunsingoheerd

Het woonzorgpand Hunsingoheerd moet bouwkundig worden versterkt. Nationaal Coördinator Groningen werkt aan het versterkingsplan. Dit plan is in de loop van 2021 klaar. Daarna gaan team woonzorgpand Hunsingoheerd, NCG en gemeente samen het plan uitwerken en inwoners en omwonenden informeren.

Het Hogeland College

Voor Het Hogeland College in Uithuizen staat een bouwkundige versterking gepland. Door de grootte van het gebouw gebeurt dit in delen. De praktijkhal wordt als eerste aangepakt. Het gedeelte met de leslokalen is in 1962 gebouwd. Met de school kijken we of een combinatie van gedeeltelijke versterking en nieuwbouw haalbaar is. De uitvoering begint waarschijnlijk midden 2021. De kinderen moeten tijdens de bouwperiode naar een tijdelijke school.

Sporthal De Mencke

Gebleken is dat sporthal De Mencke in Uithuizen bouwkundig versterkt moet worden. Dat doen we zoveel mogelijk in de vakantieperiodes.

Nieuwe School Uithuizen (NSU)

Basisscholen De Schelp, Willem-Alexander en Brunwerd zijn samengegaan in één nieuwe brede school: NSU. Deze school is aardbevingsbestendig en duurzaam gebouwd. In 2019 zijn ongeveer 450 leerlingen verhuisd naar deze nieuwe brede school. De school is een BENG: Bijna energieneutraal gebouw.

Meer informatie