Versterking Bedum

Zorgpanden

De panden van zorgaanbieders ’s Heerenloo, De Hoven, Stichting Sprank en Noorderbrug worden versterkt. Daarom bouwen we in Bedum een tijdelijk zorgcentrum aan de Ter Laan 8. In het gebouw van 6.700 m2 kunnen ongeveer 90 mensen zorg krijgen. Vanaf mei 2021 verhuizen de eerste bewoners naar het tijdelijke gebouw. Het gebouw blijft zo’n 5 jaar staan. In de tussentijd begint de versterking van de huidige zorgpanden.

Scholen

Wij maken het basisonderwijs toekomstbestendig door schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen. De versterking van scholen in Bedum is al klaar. Alle versterkte scholen zijn BENG: Bijna energieneutraal gebouw.

De Horizon

De oude Horizon in Bedum is in 2017 vervangen door een nieuwe aardbevingsbestendige en duurzame school. De kinderen hebben een jaar in een tijdelijke school gezeten. Sinds januari 2018 krijgen ze les in het nieuwe gebouw.

De Walfridus

Bij de Walfridus in Bedum is het oudste deel van de school versterkt en verduurzaamd. De aanbouwen zijn vervangen door aardbevingsbestendige en duurzame nieuwbouw. De kinderen hebben een jaar in een tijdelijke school gezeten. Sinds januari 2018 krijgen ze les in de nieuwe school.

De Regenboog

De Regenboog in Bedum is het enige rijksmonument in het scholenprogramma. Het monumentale deel is in de oude stijl gebleven tijdens de versterking en verduurzaming. De aanbouw is vervangen door nieuwbouw en samengevoegd met het monumentale deel. De kinderen zijn tijdens de bouw een jaar in een tijdelijke school ondergebracht. Sinds oktober 2019 krijgen ze les in de vernieuwde school.

Togtemaarschool

Naast de oude Togtemaarschool in Bedum is een nieuwe aardbevingsbestendige en duurzame school gebouwd. De kinderen krijgen er sinds januari 2020 les. Op de plek van de oude school komt een park met skatebaan en parkeerplaatsen.

Meer informatie

Meer weten over versterking Bedum? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.

Meer informatie over andere plannen voor Warffum: plannen en projecten Bedum.