Zorgpanden

De panden van zorgaanbieders ’s Heerenloo, De Hoven, Stichting Sprank en Noorderbrug worden versterkt. Daarom bouwen we in Bedum een tijdelijk zorgcentrum aan de Ter Laan 8. In het gebouw van 6.700 m2 kunnen ongeveer 90 mensen zorg krijgen. Het gebouw is inmiddels in gebruik en blijft zo’n 5 jaar staan. In de tussentijd begint de versterking van de huidige zorgpanden.

Scholen

Wij maken het basisonderwijs toekomstbestendig door schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen. De versterking van scholen in Bedum is al klaar. Alle versterkte scholen zijn BENG: Bijna energieneutraal gebouw.

De Horizon en Sint Walfridus

In 2017 is de Horizon vervangen door een aardbevingsbestendige en duurzame school. Daarnaast hebben we de Sint Walfridus versterkt en verduurzaamd.

De Regenboog

In 2019 hebben we de Regenboog versterkt en verduurzaamd. Het monumentale deel is in oude stijl gebleven. De aanbouw hebben we vervangen door nieuwbouw en samengevoegd met het monumentale deel. Ook de Togtemaarschool is aardbevingsbestendig en duurzaam herbouwd.

Togtemaarschool

Naast de oude Togtemaarschool in Bedum is een nieuwe aardbevingsbestendige en duurzame school gebouwd. De kinderen krijgen er sinds januari 2020 les. Op de plek van de oude school is nu een park met skatebaan en parkeerplaatsen.

Meer informatie

Meer weten over versterking Bedum? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.

Meer informatie over andere plannen voor Bedum: plannen en projecten Bedum.