Aanvullende afspraken over versterking

Rijk, provincie Groningen en gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt bestuurlijke afspraken hebben in november 2020 afspraken gemaakt over versterking. Deze gelden voor:

  1. Ruim 26.000 adressen uit het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. Deze adressen staan in de gemeentelijke versterkingsplannen. Ze horen bij de zogenoemde ‘versterkingsopgave.’
  2. De overige adressen in het aardbevingsgebied.

De afspraken die al eerder waren gemaakt over het herstel van schade blijven staan. Alle aardbevingsschade wordt vergoed. Ook de gemaakte afspraken over de versterking van woningen blijven gelden.

Wat de afspraken voor u betekenen

U hebt al een versterkingsadvies

U kunt dit advies laten uitvoeren of een herbeoordeling aanvragen. De herbeoordeling kan 2 uitkomsten hebben: Uw huis is veilig, of er is nog versterking nodig. U komt bij een herbeoordeling altijd in aanmerking voor € 30.000. Namelijk € 17.000 voor woningverbetering en verduurzaming en een vrij besteedbaar bedrag van € 13.000.

  • Uitzondering: Als het oorspronkelijke versterkingsadvies al is of wordt uitgevoerd hebt u deze keuze niet meer. U komt wel in aanmerking voor een subsidie van € 7.000 voor verduurzaming.
  • Is de voorbereiding van de uitvoering van het huidige versterkingsadvies al ver gevorderd? Dan kijken we eerst of herbeoordeling nog mogelijk is.
  • Bij rijtjeswoningen en woningen onder één dak kijken we per geval of herbeoordeling wenselijk en mogelijk is. Belangrijk uitgangspunt is dat we eigenaren zoveel mogelijk eigen regie en keuze willen bieden.

U hebt nog geen versterkingsadvies

Uw woning wordt beoordeeld met de nieuwe inzichten. Deze beoordeling kan 2 uitkomsten hebben: Uw woning is veilig, of er is nog versterking nodig. In beide gevallen komt u in aanmerking voor subsidie voor woningverbetering en verduurzaming van € 17.000.

  • Uitzondering: Uw versterkingsadvies is bijna klaar. U valt dan in de categorie ‘met versterkingsadvies’. 

Uw woning komt in aanmerking voor maatwerk

Verschillen in de aanpak van vergelijkbare woningen nemen we zo veel mogelijk weg. Die verschillen kunnen ontstaan als in sommige buurten het ene huis wél ingrijpend wordt versterkt maar het andere huis niet. Terwijl het om sterk vergelijkbare huizen gaat. Zijn er nog geen afspraken gemaakt? Dan berekenen we deze woningen volgens de nieuwe norm. U krijgt dan een vergoeding van € 30.000.

Soms is een aanpak op maat mogelijk. Eigenaren die hiervoor in aanmerking komen hebben hierover bericht gekregen. We hebben gekeken in welke wijken, straten of dorpen moeilijk uitlegbare verschillen ontstaan. Veel bewoners weten dit al omdat er afspraken zijn gemaakt over hun huis. Ook hier geldt dat afspraken die al gemaakt zijn overeind blijven.

U hebt een woning in het aardbevingsgebied buiten de ‘versterkingsopgave’

Voor de overige woningen in het aardbevingsgebied is er een subsidie voor woningverbetering. Kijk voor meer informatie op de website van SNN.

U hebt een huurwoning

  • Ook huurwoningen moeten net zo veilig zijn als alle andere huizen in Nederland. De afspraken gelden voor alle eigenaren van woningen, dus ook voor uw verhuurder.
  • Als huurder van een woningstichting krijgt u eenmalig € 750. Dit geldt voor alle huurders in hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met 3 postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

Waarom extra afspraken

De winning van aardgas is sterk verminderd en houdt in 2022 helemaal op. Daardoor neemt de kans op zware aardbevingen af en worden woningen veiliger. En dat betekent dat voor veel woningen minder of geen versterking nodig is. Versterking die volgens de nieuwe inzichten wél nodig is wordt gewoon uitgevoerd. 

Elk gebouw beoordelen we volgens de nieuwste inzichten, Die staan in bouwnormen van de NPR2020 (Nationale Praktijk Richtlijn). Rijk en regio werken aan een vereenvoudiging van de opname en beoordeling van woningen via de zogenoemde typologieaanpak. Dat betekent dat we een aantal dezelfde woningen beoordelen en dat die beoordeling de basis is voor alle woningen van dit type. Elke woning krijgt wel een opname om te kijken of er bijzonderheden zijn. Deze aanpak wordt in de loop van 2021 ingevoerd.

Op weg naar een veilige woonprovincie

Er moet nog veel werk worden gedaan om te zorgen dat iedere Groninger in een veilig huis woont. En gevoelens van onveiligheid zijn niet zomaar verdwenen. Daarvan zijn we ons bewust. Maar we hopen en verwachten wel dat we met de bestuurlijke afspraken eerder op het punt zijn waar we willen komen: dat de huizen in Groningen net zo veilig zijn als in de rest van het land. Niet pas over twintig jaar, zoals sommigen vrezen, maar veel eerder. En door te investeren in een gezonde en prettige leefomgeving hopen we dat Groningers weer meer vertrouwen in de toekomst krijgen.