Adresonderzoek

Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek. Bijvoorbeeld als u post krijgt van vorige bewoners. Of als iemand een briefadres op uw adres heeft en u kunt die persoon niet meer bereiken. Wij zoeken dan uit waar deze persoon is gebleven en passen de Basisregistratie Personen aan.

Aanvragen

Een adresonderzoek vraagt u schriftelijk aan met het aanvraagformulier adresonderzoek/uitschrijving medebewoner.

U kunt uw aanvraag ook persoonlijk doen bij de balie. Hiervoor maakt u een afspraak.

De gemeente probeert het onderzoek binnen drie maanden af te ronden. Het helpt als wij zoveel mogelijk informatie ontvangen over de persoon waarnaar adresonderzoek gedaan moet worden, zoals een mogelijk nieuw adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over de werkgever en/of familie.

Kosten

Geen

Mijn adres staat in onderzoek

Neem zo spoedig mogelijk contact op met de gemeente als uw adres in onderzoek staat. Een uitschrijving uit de Basisregistratie Personen kan nadelige gevolgen voor u hebben, zoals het stopzetten van een toeslag of zorgverzekering. 

Als de gemeente vermoedt dat u onjuist staat ingeschreven, sturen wij u een aangetekende brief. In de brief staat dat de gemeente het voornemen heeft om u uit te schrijven. U kunt alsnog uw verhuizing doorgeven of uw zienswijze indienen. Hebben wij na vier weken geen antwoord ontvangen, dan wordt u uitgeschreven. De datum van uitschrijving is de datum waarop de brief met het voornemen is gestuurd.

  • De uitschrijving wordt ook gepubliceerd op de www.hethogeland.nl/officielebekendmakingen
  • Instanties zoals SVB, Belastingdienst en Sociale Dienst krijgen automatisch bericht als iemand wordt uitgeschreven
  • Een huisbezoek door een Toezichthouder Basisregistratie Personen kan onderdeel uitmaken van het adresonderzoek.