Adresonderzoek

Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen. Bijvoorbeeld als u post krijgt van vorige bewoners. Of als iemand een briefadres op uw adres heeft en u kunt die persoon niet meer bereiken. Wij zoeken dan uit waar deze persoon is gebleven en passen de Basisregistratie Personen (BRP) aan.

  • U kunt uw aanvraag ook persoonlijk doen bij de balie. Hiervoor maakt u een afspraak.
  • Wij proberen het onderzoek binnen drie maanden af te ronden. Het helpt als wij zoveel mogelijk informatie ontvangen. Bijvoorbeeld een mogelijk nieuw adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over de werkgever en/of familie van degene waarnaar we adresonderzoek doen.

Kosten

Geen

Mijn adres staat in onderzoek

  • Neem zo gauw mogelijk contact op met de gemeente. Een uitschrijving uit de BRP kan nadelige gevolgen hebben, zoals het stopzetten van een toeslag of zorgverzekering.
  • Een huisbezoek door een Toezichthouder Basisregistratie Personen kan onderdeel zijn van het adresonderzoek.
  • Als de gemeente vermoedt dat u onjuist staat ingeschreven, krijgt u een aangetekende brief. Daarin staat dat de gemeente van plan is om u uit te schrijven.
  • U kunt alsnog uw verhuizing doorgeven of uw zienswijze indienen.
  • Hebben wij na 4 weken geen antwoord ontvangen, dan wordt u uitgeschreven. De datum van uitschrijving is de datum van de brief met het voornemen.
  • Instanties zoals SVB, Belastingdienst en Sociale Dienst krijgen automatisch bericht als iemand wordt uitgeschreven.
  • De uitschrijving wordt ook gepubliceerd op www.overheid.nl.