Kappen

Als u een boom wilt kappen dan heeft u meestal een Omgevingsvergunning nodig. Dit regelt u via het omgevingsloket online met DigiD.

Wat u moet weten

  • Heeft de boom een doorsnede van minder dan 20 centimeter gemeten op 1.30 meter hoogte? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bij een meerstammige boom meet u de dikste stam.
  • Rooien en verplaatsen vallen ook onder kappen. En handelingen die de boom ontsieren, beschadigen of dood laten gaan.
  • U moet ook een omgevingsvergunning aanvragen:
    • voor een boom die al ziek of dood is.
    • voor alle zogenaamde houtopstanden. Zoals coniferen.
    • als u een boom voor het eerst wilt knotten of de takken sterk wilt inkorten.
  • 6 weken na verzending van de vergunning mag u kappen. Anderen mogen in deze 6 weken nog bezwaar maken.

Kosten

€ 24,95. Een omgevingsvergunning voor kappen is 3 jaar geldig. Daarna moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

Herplanten

Per geval kijken we of herplanten nodig is. Dat doen we graag in overleg met u. Voor beeldbepalende plekken kunnen we voorwaarden stellen aan het planten van bomen. Bijvoorbeeld wanneer, hoeveel, welke soort en maat. Een boom planten is altijd een goed idee. Behalve als er te weinig ruimte is. Een struik kan dan een uitkomst bieden.

Vogels en vleermuizen zijn beschermd

U mag geen boom kappen waarin vogels broeden. Dat staat in de Wet natuurbescherming. Het kapverbod geldt ook voor bomen waarin vleermuizen verblijven. En voor roestbomen. Dat zijn bomen waar uilen vaak jarenlang elke winter gebruik van maken.

Controleer de boom altijd op nesten voordat u begint met kappen. Ziet u holten of loszittend schors aan de boom? Dan kan het zijn dat een dier daar zijn intrek heeft genomen. Vraag een deskundige om advies als u de boom toch wilt kappen.