Grond verplaatsen

Bedrijven en instellingen zijn in veel gevallen verplicht een melding te doen voor het verplaatsen of toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen. De melding doet u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren bij het meldpunt bodemkwaliteit van de Rijkswaterstaat. De meldplicht geldt niet voor particulieren.

Wat u moet weten

Bij de melding geeft u aan wat de kwaliteit is van de grond. In de meeste gevallen wordt de kwaliteit vastgesteld aan de hand van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. De kaart kunt u bekijken op www.bodemloket.nl.

Bedrijven, overheden en andere instellingen hoeven geen melding te doen:

  • als het gaat om minder dan 50 m3 schone grond;
  • bij het tijdelijk afgraven en daarna onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terugplaatsen van grond op dezelfde plek;
  • voor het verspreiden van baggerspecie op een aangrenzend perceel.

Meer informatie

Kijk op www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Of bel de gemeente.