Drank- en horecavergunning

Wanneer u als ondernemer alcohol wilt schenken of verkopen, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Bij sommige veranderingen in de onderneming moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

Wanneer een vergunning

  • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
  • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert.
  • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
  • Als iemand anders ondernemer wordt of er komen andere leidinggevenden.

Belangrijkste voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld).
  • U beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Het pand voldoet aan de nodige inrichtingseisen. Deze zijn vastgelegd in het besluit inrichtingseisen drank-en horecawet.
     

Ontheffing zwak-alcoholische drank

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement bier of wijn verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.