Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een Bewijs van in leven zijn aanvragen. Een Bewijs van in leven zijn is alleen voor gebruik in Nederland.

Een Bewijs van in leven zijn kunt u online aanvragen. Een internationaal uittreksel van een bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita) kunt u alleen via de balie van het gemeentehuis aanvragen.

Wat u moet weten

Gebruik in het buitenland

Heeft u het Bewijs nodig voor gebruik in het buitenland dan geeft u dit aan tijdens uw aanvraag. Vervolgens ontvangt u de internationale versie van dit bewijs: een attestatie de vita.

Liever persoonlijk aanvragen

Wilt u uw aanvraag liever persoonlijk aan de balie doen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Afspraak maken voor Attestatie de Vita

Afspraak maken voor Bewijs van in leven zijn

Neem in dat geval mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). 
  • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt: een schriftelijke machtiging en een identiteitsbewijs van diegene.
  • Als u het Bewijs nodig voor een pensioenfonds: de brief waarin hierom wordt gevraagd. 

Kosten

  • Bewijs van in leven zijn: € 8,75
  • Attestatie de Vita: € 13,40

Wanneer u kunt aantonen dat u het Bewijs of de Attestatie nodig heeft voor pensioen, dan zijn deze documenten gratis.