Hulp eigen bedrijf

Wij kunnen u helpen met het starten van een eigen bedrijf vanuit de bijstand. Of bent u al ondernemer en heeft uw bedrijf financiële problemen? Dan kunt misschien gebruik maken van een uitkering voor zelfstandigen. Ook met het stoppen van uw bedrijf kunnen wij helpen. Onze medewerkers zelfstandigen adviseren u op alle terreinen.

Hulp met starten

Start u vanuit de bijstand dan kunt u gebruik maken van een uitkering voor zelfstandigen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) U kunt bijvoorbeeld een startkapitaal krijgen in de vorm van een lening. Pas als u echt start krijgt u een maandelijkse uitkering die verrekend wordt met inkomsten uit het bedrijf.

Gaat u starten vanuit een WW-uitkering of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, kijk dan op de website van het UWV.

Financiële steun

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld om uw zakelijke en privé verplichtingen te voldoen? Dan kunt u een beroep doen op de Bbz als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U bent langer dan 1,5 jaar ondernemer.
 • Uw bedrijf moet na de financiële steun levensvatbaar zijn.
 • U heeft geen andere mogelijkheden om aan geld te komen.

Wij kunnen op 2 manieren helpen:

Maandelijkse uitkering

 • voor het dagelijkse levensonderhoud
 • een aanvulling op het bedrijfsinkomen en overig gezinsinkomen tot de bijstandsnorm
 • voor de duur van 12 maanden
 • als renteloze lening die achteraf wordt berekend

Bedrijfskapitaal lenen

 • voor het in stand houden van een levensvatbaar bedrijf
 • voor investeringen of voor herfinanciering van kortlopende schulden
 • als rentedragende lening
 • met een maximumbedrag per bedrijf

Hulp met stoppen

Naast juridisch en fiscaal advies kunt u tijdens deze periode een Bbz uitkering krijgen. Na het stopzetten van het bedrijf kunt u eventueel recht hebben op een IOAZ uitkering of een bijstandsuitkering. Vraag dit aan voordat u stopt met uw onderneming.