Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is bedoeld voor speciale kosten. Het moet gaan om kosten die u door een bijzondere situatie moet betalen, maar waarvoor u geen geld heeft en geen andere vergoeding kunt krijgen. De gemeente bekijkt of uw situatie aan de voorwaarden voldoet.

Wat u moet weten

Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).

Toegestaan inkomen en vermogen per 1 juli 2019

Leefsituatie Toegestaan inkomen Toegestaan vermogen
alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.174,68 € 6.120,00
getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.678,11 € 12.240,00
alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.315,59 € 6.120,00
getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.791,51 € 12.240,00


Met een netto maandinkomen net hoger dan 120% van de bijstandsnorm raden we u aan om toch een aanvraag te doen. Mogelijk heeft u recht heeft op een gedeeltelijke bijdrage of vergoeding.

Aanvragen

U kunt een Bijzondere bijstand schriftelijk aanvragen. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier. Stuur deze bijlagen mee:

  • kopie identiteitskaart of paspoort van u en uw partner (alleen als u geen uitkering van de gemeente krijgt)
  • recent bewijs van uw inkomen
  • bankafschriften van de laatste 3 maanden
  • gegevens waardevolle bezittingen
  • overzicht schulden
  • gegevens eigen woning of huurwoning
  • relevante nota's