Tijdelijke ondersteuning dorpshuizen en jeugdsozen

Is uw dorpshuis of jeugdsoos door de coronacrisis in financiële problemen gekomen? U kunt eenmalig een bijdrage van € 2.500,-- aanvragen bij de gemeente.

Belangrijkste voorwaarden

  • Uw dorpshuis of jeugdsoos staat vermeld op de lijst met dorpshuizen en jeugdsozen.
  • De aanvraag is gericht op het oplossen van financiële problemen tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 die zijn ontstaan door de coronacrisis.
  • Aanvragen kan tot 1 januari 2021. De subsidie wordt verstrekt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen. In totaal is er € 43.000,-- beschikbaar.
  • U kunt geen aanspraak maken op andere regelingen van bijvoorbeeld de rijksoverheid of de provincie. Komt er voor 1 januari 2021 toch een andere regeling waar u recht op heeft? Dan maakt u daar gebruik van en betaalt u de voorlopig toegekende bijdrage van de gemeente terug.

Meesturen

  • jaarrekening 2019
  • begroting/jaarplan 2020
  • tussenbalans van datum aanvraag
  • bewijs dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen kan online of schriftelijk:

  • Maak een scan van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. Upload het formulier samen met de benodigde bijlagen.
  • Of stuur alles per post naar gemeente Het Hogeland, Postbus 26, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Meer informatie