Munster

Aan de oostzijde van Winsum bouwen we de nieuwe wijk Munster. Deze gasloze wijk ligt aan het Winsumerdiep en aan een prachtig park, het Munsterveld. Hier woont u energiezuinig en comfortabel in een waterrijke groene omgeving. Begin 2022 komen er weer bouwkavels te koop.

Duurzaam

Munster is een volledig duurzame wijk. Met levensloop- en aardbevingsbestendige woningen. Zonder gasaansluitingen. De eerste woningen zijn “all-electric” uitgevoerd. Hierbij wordt de hele energievraag met elektrische apparaten opgelost. Voor de nog te bouwen woningen geldt dat ze bijna energieneutraal moeten worden gebouwd. Dat betekent dat de energie die u gebruikt in balans moet zijn met de energie die u zelf opwekt. Als koper bepaalt u zelf hoe u hieraan wilt voldoen.

De naam van de groene wijk Munster is overgenomen van de Munsterweg, een eeuwenoude kloosterweg die door dit prachtige gebied loopt. Net als een klooster is ook Munster zelfvoorzienend.

Mooiste dorp van Nederland

De woningen

In Munster komen in totaal ongeveer 150 woningen. Er is ruimte voor sociale huurwoningen, koopwoningen in lagere en hogere prijsklassen en vrije kavels. De bouw doen we in 3 fasen van elk ongeveer 50 woningen.

Fase 1

In fase 1 zijn alle kavels al uitgegeven. De meeste woningen zijn al gebouwd, waarmee de wijk al aardig vorm begint te krijgen. Projectontwikkelaar Loostad bouwt nog 9 woningen. Deze zijn al verkocht. Ook komen er nog 5 sociale huurwoningen. Daarna gaan we de openbare ruimte verder inrichten.

 • september 2021 - maart 2022
  bouw 9 woningen door Loostad
 • oktober 2021 – maart 2022
  bouw 5 sociale huurwoningen door woningstichting Wierden en Borgen
 • eind 2021
  aanbesteding woonrijp maken Munster fase 1
 • april – juni 2022
  woonrijp maken Munster fase 1

Fase 2 en 3

Voor Munster fase 2 en 3 werken we aan een nieuw bestemmingsplan. Daarin staat wat er in het gebied mag gebeuren. Waar bijvoorbeeld woningen mogen staan en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. In een apart plan werken we uit hoe we het gebied precies gaan inrichten. Als de plannen klaar zijn kan iedereen erop reageren. Daarna stelt de gemeente de plannen vast en kunnen we beginnen met het bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting start de verkoop van de kavels eind 2021.

 • januari - april 2021
  opstellen/aanpassen inrichtingsplan en bestemmingsplan Munster fase 2 en 3
 • maart – juni 2021
  bouw brug in Trekweg
 • augustus/september 2021
  ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan
 • augustus/september 2021
  vaststelling inrichtingsplan Munster fase 2 en 3 door college
 • najaar 2021
  vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
 • september – november 2021
  aanbesteding bouwrijp maken Munster fase 2 en 3
 • december 2021 – februari 2022
  gebied bouwrijp maken
 • begin 2022
  start uitgifte vrije kavels Munster fase 2
 • voorjaar 2022
  start realisatie projectmatige woningbouw Munster fase

Nieuwe brug

Bij Munster hebben we een brug gemaakt in de rijbaan op de Trekweg naar Onderdendam. Daarmee staat het vaarwater in Munster in verbinding met het Winsumerdiep.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief Munster. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.