Welzijn, sport en buurtactiviteiten

Inwoners, verenigingen en instanties kunnen subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, welzijn, jeugd, ouderen, educatie of milieu. Ook voor kleinschalige buurtactiviteiten zoals zwerfvuilacties of kinderspeeldagen kunt u subsidie aanvragen. En voor activiteiten die zijn gericht op het omzien naar elkaar. Door bijvoorbeeld mensen te helpen om mee te doen in de samenleving.

Wat u moet weten

  • Vraag incidentele subsidie tijdig aan, voorafgaand aan de start van de activiteit.
  • Structurele subsidie vraagt u voor 1 juni in het jaar voorafgaand aan de activiteit aan.
  • Afhankelijk van de gevraagde subsidie moet u onder andere een offerte, begroting of jaarrekening met de aanvraag meesturen.
  • Stuur uw aanvraag naar gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Voorwaarden

De aanvraag moet voldoen aan de algemene voorwaarden uit de subsidieverordening voor Het Hogeland. Verder gelden op dit moment nog de aanvullende regels van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum voor het grondgebied van die gemeenten. 

Misschien weet u niet in welke voormalige gemeente u woont. Bijvoorbeeld omdat u hier net bent komen wonen. Kijk dan op het overzicht van dorpen.

Subsidies van andere organisaties

Naast de gemeente zijn er verschillende andere organisaties waar u misschien terecht kunt voor subsidie. Op de websites van de organisaties staat hoe het werkt en wat u moet doen.

  • Provincie Groningen: Diverse subsidies voor welzijn, sport en buurtinitiatieven
  • Stichting Atletiek Evenementen Groningen: Financiële ondersteuning aan nieuwe initiatieven om mensen in beweging te krijgen en te houden.
  • Oranje Fonds: Nationaal fonds voor projecten die de betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.