Welzijn, sport en buurtactiviteiten

Inwoners, verenigingen en instanties kunnen subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, welzijn, jeugd, ouderen, onderwijs of milieu. Ook voor buurtactiviteiten zoals zwerfvuilacties of kinderspeeldagen kunt u subsidie aanvragen. En voor activiteiten die zijn gericht op het omzien naar elkaar. Door bijvoorbeeld mensen te helpen om mee te doen in de samenleving.

  • Vraag incidentele subsidie tijdig aan, voorafgaand aan de start van de activiteit.
  • Afhankelijk van de gevraagde subsidie moet u misschien een offerte, begroting of jaarrekening meesturen.
  • Bij verleende subsidies boven € 5000,-- vraagt u achteraf vaststelling aan met het aanvraagformulier subsidievaststelling.

Structurele subsidie 2021

De subsidieregelingen van de oude gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn geldig tot uiterlijk 1 januari 2021. Een nieuwe subsidieregeling voor de hele gemeente Het Hogeland is in de maak. Daarom kunt u op dit moment nog geen structurele subsidie aanvragen. Vanaf 1 juli 2020 leest u op deze plek over de nieuwe subsidieregeling en hoe u structurele subsidie voor 2021 kunt aanvragen. Kreeg u eerder structurele subsidie? Dan ontvangt u uiterlijk 1 juli 2020 een brief van de gemeente over de nieuwe subsidieregeling.

Subsidies van andere organisaties

Naast de gemeente zijn er meer organisaties waar u misschien subsidie kunt aanvragen. Kijk op de websites van de organisaties hoe het werkt en wat u moet doen.