Welzijn, sport en buurtactiviteiten

Inwoners, verenigingen en instanties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten en evenementen. U kunt incidentele subsidie aanvragen of jaarlijkse subsidie. U doet de aanvraag online met DigiD.

  • Vraag incidentele subsidie tijdig aan, voorafgaand aan de start van de activiteit.
  • Jaarsubsidie vraagt u aan voor 1 september voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag geldt.
  • Afhankelijk van de gevraagde subsidie moet u misschien een offerte, begroting of jaarrekening meesturen.
  • Bij verleende subsidies boven € 5000,-- vraagt u achteraf vaststelling aan met het aanvraagformulier subsidievaststelling.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem dan contact met ons op. Mail naar gemeente@hethogeland.nl of bel 088-345 88 88.

Voorwaarden

Bekijk de subsidieverordening voor Het Hogeland. Verder gelden nog aanvullende regels van de oude gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum.

De aanvullende regels van de oude gemeenten zijn geldig tot uiterlijk 1 januari 2021. Een nieuwe subsidieregeling voor de hele gemeente Het Hogeland is in de maak. 

Subsidies van andere organisaties

Naast de gemeente zijn er meer organisaties waar u misschien subsidie kunt aanvragen. Kijk op de websites van de organisaties hoe het werkt en wat u moet doen.