Tijdelijke ondersteuning culturele organisaties en amateurkunstverenigingen

Is uw culturele organisatie of amateurkunstvereniging door de coronacrisis in financiële problemen gekomen? U kunt eenmalig een bijdrage aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen

U doet de aanvraag online met DigiD. Zorg dat u de mee te sturen bijlagen bij de hand heeft als u de subsidieaanvraag start.

Meesturen

  • jaarrekening 2020
  • begroting/jaarplan 2020
  • informatie over de financiële tekorten van uw organisatie. Gebruik hiervoor het rekenvoorbeeld.

Belangrijkste voorwaarden

  • Uw stichting of vereniging is gevestigd in Het Hogeland én voert hier culturele activiteiten uit.
  • U moet aantonen dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.
  • U kunt de financiële problemen niet zelf oplossen. We kijken hierbij naar de omvang van uw eigen vermogen zonder bestemmingsreserve maar met egalisatiereserve.
  • Aanvragen kan tot 1 januari 2022. We behandelen alleen complete aanvragen, op volgorde van ontvangst.
  • Komt u ook in aanmerking voor een regeling van bijvoorbeeld de rijksoverheid of de provincie? Dan moet u deze eerst aanvragen. Als de financiële problemen daarmee nog niet zijn opgelost vraagt u gemeentelijke vergoeding aan.
  • Alleen rechtspersonen zonder winstdoel kunnen de vergoeding aanvragen.

De volledige voorwaarden staan in de ‘Subsidieregeling tijdelijke financiële ondersteuning culturele organisaties en amateurkunstverenigingen gemeente Het Hogeland tijdens COVID-19 crisis 2020’.

Meer informatie

Bel of mail met Rixt Vellenga via gemeente@hethogeland.nl088 - 345 88 88.