Subsidies welzijn, sport en buurtactiviteiten

Inwoners, verenigingen en instanties kunnen subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, welzijn, jeugd, ouderen, educatie of milieu. Ook voor kleinschalige buurtactiviteiten zoals zwerfvuilacties of kinderspeeldagen kunt u subsidie aanvragen. En voor activiteiten die zijn gericht op het omzien naar elkaar. Door bijvoorbeeld mensen te helpen om mee te doen in de samenleving.

Wat u moet weten

  • Vraag incidentele subsidie tijdig aan, voorafgaand aan de start van de activiteit.
  • Structurele subsidie vraagt u voor 1 juni in het jaar voorafgaand aan de activiteit aan.
  • Afhankelijk van de gevraagde subsidie moet u onder andere een offerte, begroting of jaarrekening met de aanvraag meesturen.
  • Stuur uw aanvraag naar gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Voorwaarden

De aanvraag moet voldoen aan de algemene voorwaarden uit de subsidieverordening voor Het Hogeland.

De gemeente Het Hogeland heeft nog geen 'eigen' aanvullende subsidieregels. Op dit moment gelden de regelingen van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum voor het grondgebied van die gemeenten.

Regelingen voormalige gemeenten

Misschien weet u niet in welke voormalige gemeente u woont. Bijvoorbeeld omdat u hier net bent komen wonen. Kijk dan op het overzicht van dorpen.

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen