Declaratievoorbeelden

Voorbeeld declaratie peuteropvang 3e kwartaal 2019

  • Peilmoment: 1 juli 2019
  • Per kwartaal worden 10 weken gesubsidieerd: 40 weken op jaarbasis.
  • Maximaal uurtarief bedraagt € 8,02 per uur (norm 2019)
  • Maximaal 8 uren per week
Voorbeeld declaratie peuteropvang
Relatienummer kind Belastbaar gezinsinkomen Ouderbijdrage per uur Aantal uren per week (maximaal 8) Totale ouderbijdrage per kwartaal Gevraagd voorschot (10 weken)
12345 20.000 0,40 8 200 441,60
54321 18.000 0,32 4 200 120,80
23456 30.000 0,86 8 200 441,60
65432 21.000 0,40 6 200 281,20
Totaal 1285,20

Voorbeeld declaratie VVE 3e kwartaal 2019

  • Peilmoment: 1 juli 2019.
  • Per kwartaal worden 10 weken gesubsidieerd: 40 weken op jaarbasis.
  • Maximaal uurtarief bedraagt € 8,02 per uur (norm 2019).
  • Maximaal 8 uren per week, overige 8 uren per week via declaratie peuteropvang.
  • Geen ouderbijdrage.
Voorbeeld declaratie VVE
Relatienummer kind Aantal uren per week (maximaal 8 uur, overige 8 uur middels subsidie peuteropvang) Gevraagd voorschot (10 weken)
12345 4 320,80
54321 3 240,60
23456 5 401
65432 8 641,60
Totaal 1604