Aanvraag centrumsubsidie

Aanvraagformulieren centrumsubsidie Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden en Winsum

De gemeente besluit uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Afhandeling

Uiterlijk 8 weken na afloop van de werkzaamheden of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend stellen wij de definitieve subsidie vast. U levert daarvoor een verslag van de uitgevoerde activiteiten en een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten in.

Uitbetaling vastgoedverbeteringssubsidie of transformatiesubsidie

  • Bij aanvang van de werkzaamheden kunt u 40% van de subsidie declareren.
  • Nadat met een fotorapportage is aangetoond dat de werkzaamheden ongeveer tot 50% zijn gevorderd kunt u nogmaals 40% declareren.
  • De laatste 20%, de slottermijn, wordt voldaan binnen 4 weken na het vaststellingsbesluit van het college.

Vraag de uitbetaling aan met het declaratieformulier:

Uitbetaling verplaatsingssubsidie

  • 50% als voorschot bij de subsidieverlening.
  • 50% na de verplaatsing van de onderneming.