Subsidie voor 4 centrumplannen

Als eigenaar of huurder van een winkelpand in Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden of Winsum kunt u subsidie aanvragen voor uw pand.

3 soorten subsidie

Er zijn 3 soorten subsidies. U kunt gebruik maken van 1 of meerdere subsidies. In totaal kunt u maximaal € 200.000,- subsidie krijgen.

Vastgoedverbeteringssubsidie

 • Voor winkelpanden binnen het kernwinkelgebied in Bedum, Uithuizen of Winsum.
 • Hiermee kunt u het interieur en de buitenkant van uw winkelpand verbeteren.
 • De subsidie bedraagt 65% van de totale investering tot het geldende totaalmaximum van € 200.000,--.
 • Pandeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen.

Verplaatsingssubsidie

 • Om uw winkelpand te verplaatsen naar het kernwinkelgebied in Bedum, Uithuizen of Winsum.
 • De huidige locatie van uw pand moet binnen de bebouwde kom van het dorp zijn. 
 • De subsidie bedraagt 65% van de kosten voor herhuisvesting en verhuizing met een maximum van € 50.000,-.
 • Pandeigenaren en huurders kunnen deze subsidie aanvragen.

Transformatiesubsidie

 • Om leegstaande winkelpanden binnen de bebouwde kom van Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden of Winsum geschikt te maken voor levensloopbestendig wonen of voor een bestemming anders dan detailhandel.
 • De subsidie bedraagt 50% van de totale investering tot het geldende totaalmaximum van € 200.000,--.
 • De regeling geldt niet voor leegstaande winkelpanden in het kernwinkelgebied van Bedum, Uithuizen of Winsum.
 • Pandeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Regels voor dorpse gevels

Voor verbetering van gevels van winkelpanden gelden 10 gouden regels.

Aanvragen

Uw aanvraag begint met een intakescan. De gemeente betaalt deze intakescan en huurt een extern deskundig bureau in voor de uitvoering.

Lees de subsidieregeling goed door voordat u de intakescan aanvraagt.

 • De gemeente besluit binnen 8 weken over uw aanvraag intakescan.
 • Uit de scan volgt een oordeel over welke verbeteringsmaatregelen wenselijk zijn en welke kosten daarmee gepaard gaan.
 • Pas na de intakescan kunt u subsidie aanvragen.
 • De gemeente heeft 3,6 miljoen euro beschikbaar voor de 4 centra. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van de ontvangstdatum.

Nationaal programma Groningen

Deze regeling maakt onderdeel uit van het project ‘Plus op de vier centrumplannen’ waarvoor de gemeente 11.6 miljoen vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft ontvangen. Kijk voor meer informatie over de 4 centrumplannen bij Plannen en projecten.