Subsidie energiekosten maatschappelijke organisaties

Heeft jouw maatschappelijke organisatie veel hogere energielasten? Dan kun je geld aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen

Gebruik het aanvraagformulier om de aanvraag te doen.

Wie kan aanvragen?

  • Dorpshuis
  • Jeugdsoos
  • Bibliotheek
  • Verenigingsgebouw
  • Musea
  • Sportvereniging
  • Andere organisaties die zich richten op ontwikkelen en ondersteunen van inwoners van Het Hogeland. Dat mogen geen onderwijsinstellingen, religieuze instellingen, instellingen die zorg verlenen of kinderopvangorganisaties zijn.

Wat kan je aanvragen?

Subsidie voor hogere energielasten

Je kan voor 75% van de verhoogde energieprijs een subsidie aanvragen. We gaan hierbij uit van een gemiddelde prijs die het Nibud heeft berekend in juli 2021. Die gemiddelde prijs vergelijken we met de energieprijs die je nu moet betalen. Van dat verschil vergoeden we 75%.

EPA-advies

Je kan ook een Energie Prestatie Advies aanvragen. Dat is een advies van een EP-adviseur over verduurzaming van je gebouw om te komen tot energiebesparing. Dit advies geeft een overzicht van het huidige energieverbruik en inzicht in verbetermaatregelen en kosten, opbrengsten en terugverdientijden van die maatregelen. Voor zo’n EPA-maatwerkadvies kun je maximaal € 1.500 subsidie krijgen.

Wanneer kan je aanvragen?

Er zijn 3 tijdvakken:

  • 1 oktober tot en met 31 december 2022
  • 1 januari tot en met 30 juni 2023
  • 1 juli tot en met 31 december 2023

Voor elk tijdvak is € 300.000 gereserveerd. Je kan aanvragen vanaf de eerste dag van het tijdvak tot 6 weken na het tijdvak. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wel moet je eerst gebruik maken van andere subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld van de provincie of van het rijk.

Meer informatie