Lening voor startende huizenkopers

De starterslening is een aanvullende lening bovenop de reguliere hypotheek waarmee u uw eerste woning kunt kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen. Een starterslening bedraagt maximaal € 40.000,--.

Wat u moet weten

  • De prijs van de woning mag maximaal € 200.000,-- zijn, inclusief verbeterkosten.
  • U kunt de lening aanvragen voor maximaal 20% van de verwervingskosten..
  • U moet de woning waarvoor u de lening aanvraagt zelf gaan bewonen.
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de Verordening Starterslening gemeente Het Hogeland.

Aanvragen

U vraagt de lening eerst schriftelijk aan met het formulier Starterslening gemeente Het Hogeland.

  • Nadat de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier. Daarmee vraagt u de Starterslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn voert de regeling Startersleningen uit voor de gemeente Het Hogeland.
  • De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.