Lening voor startende huizenkopers

De starterslening is een aanvullende lening bovenop de hypotheek waarmee u uw eerste huis koopt. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw huis en het bedrag dat u bij uw bank kunt lenen. Een starterslening is maximaal € 40.000,--.

Belangrijkste voorwaarden

  • De prijs van de woning is maximaal € 200.000,-- inclusief verbeterkosten.
  • De lening is maximaal 20% van de totale kosten van uw huis.
  • U gaat zelf wonen in de woning waarvoor u de lening aanvraagt.
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de Verordening Starterslening gemeente Het Hogeland.

Aanvragen

U vraagt de lening eerst schriftelijk aan met het formulier Starterslening gemeente Het Hogeland.

  • Nadat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd ontvangt u van ons een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier. Daarmee vraagt u de Starterslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn voert de regeling Startersleningen uit voor de gemeente Het Hogeland.
  • De financiële toets door SVn bepaalt of u echt in aanmerking komt voor de lening.