Energiebesparing

Zelf energie besparen

Ga naar Energieloket Het Hogeland voor:

 • handige testjes die inzicht geven in het energieverbruik van uw huis
 • vrijblijvend advies over hoe u thuis energie en geld kunt besparen
 • tips en advies bij het kiezen van een goede aanbieder
 • informatie over subsidies en goedkope financiering

Samen met de buurt energie besparen

Dorpen en lokale coöperaties die zelf duurzame energie op willen wekken, kunnen zich melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld  met plannen voor een klein zonnepark of een windmolen die een dorp of buurt van energie kan voorzien.

De gemeente beoordeelt de plannen op haalbaarheid, helpt bij locatiekeuze en adviseert over benodigde vergunningen. Ook regelt de gemeente afstemming met de netbeheerder en de provincie.

Belangrijkste voorwaarden

 • het initiatief:
  • past bij de energievraag van dorp of buurt
  • past bij de structuur en omvang van dorp of buurt
  • heeft voldoende draagvlak onder de inwoners
 • het dorp investeert voor minstens 50% óf de opbrengsten komen voor minstens 50% ten goede aan de inwoners

De volledige richtlijnen staan in het Beleid voor kleinschalige duurzame energieopwekking (pdf, 5.925 kB).