Dorpsbudget

Heeft u plannen voor een initiatief om het leven in uw dorp prettiger te maken? Dan kunt u geld aanvragen uit het dorpsbudget om uw plannen uit te voeren. In 2020, 2021 en 2022 stelt de gemeente per jaar € 900.000, -- beschikbaar voor vergroting van de leefbaarheid in de dorpen.

Aanvragen

  • Gebruik het aanvraagformulier dorpsbudget.
  • Hoeveel geld er voor uw dorp beschikbaar is en of er al aanvragen zijn toegekend ziet u op het overzicht dorpsbudgetten. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meesturen

  • Een begroting. Wat kost het initiatief? Tel ook eventuele onderhoudskosten mee (zoals verven of schoonmaken).
  • Een dekkingsplan. Hoe wordt het betaald, wat doet of betaalt u zelf, bij welke organisaties heeft u ook subsidie aangevraagd? 

Belangrijkste voorwaarden

  • De aanvrager is een rechtspersoon. Laat de aanvraag indienen door bijvoorbeeld een vereniging of stichting. Deze moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Het initiatief heeft draagvlak onder de inwoners. Toon dit aan met bijvoorbeeld handtekeningen voorzien van naam of steunbrieven van organisaties. Vermeld ook wat u gedaan heeft om draagvlak te krijgen, bijvoorbeeld een inloopavond. Werk samen en betrek zoveel mogelijk mensen bij uw idee.
  • U draagt zelf minimaal 10% bij aan uw initiatief. In deze ‘cofinanciering’ zitten bijvoorbeeld de uren die u besteedt, of een gift van een bedrijf of organisatie.
  • Het initiatief is nog niet eerder door de gemeente gesubsidieerd, ook niet door 1 van de 4 oude gemeenten.
  • Het initiatief is eenmalig (het dorpsbudget is niet bedoeld voor jaarlijkse evenementen).
  • Het initiatief is nog niet gestart en duurt niet langer dan 1 jaar.

Meer informatie

De volledige regeling: 'Subsidieregeling dorpsbudgetten Het Hogeland 2020-2022’ (PDF, 200KB).